روحانیت در عمل,فرصت بهبودی,سنگ زیر بنای بهبودی,سفری جدید بهبودی,تعهد به معتادان گمنام

روحانیت در عمل

بعضی اوقات انجام ندادن هیچ کاری، می تواند روحانی ترین کاری باشد که انجام می دهیم. زیرا می تواند ما را از اینکه در آینده مجبور به جبران خسارت شویم، باز دارد و در ضمن به ما زمان کافی میدهد تا خواهان راهنمایی از نیروی برترمان شویم. ما می توانیم احساسات مان را تجربه کنیم بدون اینکه توسط آنها تسخیر شویم. خنده و نشاط همان قدر روحانی هستند، که دعا و خدمت. به قول معروف، روشن فکری و روشن نگری با نشاط و سرزندگی ما شروع می شود. ... ادامه مطلب
عمل به گفته هایمان,مشارکت گذاشتن ترس,جهنم دوران اعتیاد فعال,پذیرش معتاد بودن,اعتیاد بیماری دردآور

عمل به گفته هایمان

درک می کنیم که درد و رنج می تواند بوجود آورنده رشد باشد و نه تهدیدی برای آرامش نویافته ما. آن طرف دیگر در می یابیم درد و رنج لزوما به معنای رشد نیست، بلکه ما را به سمت اقدام و عمل هل میدهد تا از درد و رنج تسکین یابیم. تمایل بیشتری پیدا می کنیم تا کارهای لازم جهت رسیدن به رهایی را انجام دهیم. هرقدر که تحمل ما برای درد کشیدن کمتر شود، نیاز به تغییر را زودتر حس خواهیم کرد. ... ادامه مطلب
روحانیت، قابل اجرا است,یک راه جدید در NA,شخصیت یکپارچه NA,افراط و تفریط اعتیاد

روحانیت، قابل اجرا است

خیلی خوب بود اگر این حرفها واقعیت داشت، اما بهبودی داستان شاه پریان نیست. زمانی که چیزی یا کسی را از دست میدهیم، زمانی که خبری به ما می رسد که اصلا نمی خواستیم بشنویم یا با شرایطی روبرو می شویم که حاضر بودیم همه چیزمان را بدهیم تا آن را تجربه نکنیم، نباید فکر کنیم که روحانیت برای ما کار نمی کند. در واقع اینگونه شرایط است که در آن می توان روحانیت را با تمام قدرتش مشاهده کرد. عکس العمل ما در برابر رویدادها و برداشت ما از نقش مان در آنها، متناسب تر و شایسته تر می شود. ما می توانیم نسبت به اتفاقات عکس العمل بدون افراط و تفریط نشان دهیم. ما می توانیم در زمان حال زندگی کنیم. ... ادامه مطلب
کاوش در روحانیت,زبان مخصوص NA,زبان مشترک بهبودی,پیام شفاف NA

کاوش در روحانیت

زمانی که بطور واقعی باورهایمان را تجربه کنیم، این باورها حیاتی تر می شوند. برای بعضی از ما، این به معنی آن است که راهی برای دعا کردن پیدا کنیم تا در وجودمان طنین انداز باشد. بعضی از ما راههای دیگری برای ایجاد رابطه آگاهانه پیدا می کنند تا با باورهایمان هم خوانی داشته باشد. اما کلید معمای رشد روحانی این است که "رشد" به معنی تغییر است و رشد روحانی باعث تغییر ما می شود. یکی از اعضاء مشارکت می کرد که: " زمانی که حدود ده سال پاکی داشتم، تشخیص دادم که در رابطه خود با خداوند صادق نیستم، زیرا وانمود می کردم که عصبانی نیستم. فکر کردم که اگر در این رابطه صادق نباشم، دیگر روابط من چقدر شانس خواهند داشت؟ " هربار که فرصتی برای رشد روحانی پیدا می کنیم، امید تازه ای را تجربه می نمائیم . ... ادامه مطلب
سفر روحانی,بهبودی و مشارکت,رهایی از اعتیاد فعال,هارمونی بهبودی

سفر روحانی

فروتنی جایگزین خود مشغولی می شود. درک می کنیم که در تمام صحنه های زندگی نقش اول با ما نیست، اما تلاش های حمایت گرانه ما می تواند بر زندگی اطرافیان ما نقش بسزایی داشته باشد. هر قدر که بیشتر روحانیت ما افزایش یابد، بیشتر بخاطر زندگی مان و افراد حاضر در آن سپاسگزار خواهیم بود. هرقدر بیشتر در دنیای اطراف مان به خوبی ها توجه کنیم، بیشتر سپاسگزار نیرویی می شویم که ما را به این آگاهی رسانده است. زمانی که جسم، فکر و روح ما با یکدیگر در هارمونی باشند، تغییر در زندگی ما بخوبی مشهود است. ما قادر خواهیم بود تا در تعادل زندگی کنیم . ... ادامه مطلب
بیداری روحانی مان,وارد معتادان گمنام,بیماری خودمحورانه,طول دوران اعتیاد

بیداری روحانی مان

وقتی که به صدای خود در حالیکه داریم یک پیام قوی می رسانیم، گوش می دهیم به این درک می رسیم که همان قدر که به شخص پیام گیرنده کمک می شود به خود ما نیز کمک می شود. درک این موضوع که ما پاسخ های لازم را در دست داریم، مانند این است که هدیه ای از آسمان فرود آید. زمانی که در سختی به سر می بریم بهترین کار این است که این هدیه را از طریق کمک به دیگران بپذیریم . ... ادامه مطلب
رابطه با دیگران,مراقب تازه وارد,بیماری مشترک اعتیاد,اعتیاد و بهبودی,فرآیند جبران خسارت

رابطه با دیگران

ما ممکن است با رویاهای یکدیگر ارتباط برقرار نکنیم، اما می توانیم با امید، انرژی و هیجان کوشش مان در دست یابی به رویاهایمان ارتباط برقرار کنیم. ما از یکدیگر الهام می گیریم. شاهد رشد دیگران بودن به ما الهام و ابزار لازم را میدهد تا خودمان نیز به جلو حرکت کنیم. ما نیز در می یابیم که قادر هستیم تا ثبات داشته باشیم، پیگیر رویای خود باشیم و زندگی که برای خود ساخته ایم را حفظ کنیم. بهبودی چیزی است که می توانیم به آن اعتماد کنیم و باور داشته باشیم. هروقت که ما آماده باشیم، شروع جدید نیز امکان پذیر است. ... ادامه مطلب
یک مسیر روحانی,تمرین اصول روحانی NA,رسیدن به بیداری روحانی

یک مسیر روحانی

روحانیتی که ما در na تجربه می کنیم ساده و قابل اجراست ، زیر به ما امکان می دهد تا با دنیا سازگاری داشته باشیم و با دیگران احساس همدلی و مهربانی کنیم  قدم ها راهی برای رشد روحانی و روشی برای رسیدن به بیداری روحانی شخصی ماست .یک مسیر روحانی,تمرین اصول روحانی NA,رسیدن به بیداری روحانیوقتی که رابطه خود با نیروی برتر بدانگونه که او را درک می کنیم را ارتقا می دهیم ، به این درک می رسیم که روحانیت جزیی از زندگی ما نیست بلکه راه و روشی برای زندگی است که به ما کمک می کند تا آزادی و هدفی که همیشه خواستارش بودیم را بهتر درک کنیم . ... ادامه مطلب
رابطه با دنیای اطرافمان,شالوده و پایه بهبودی,ابزار اولیه بهبودی,گردونه بهبودی

رابطه با دنیای اطرافمان

زمانی که پذیرش را تمرین می کنیم، خود را از عکس العمل ها و واکنش هایمان دور می کنیم. و این باعث توانایی ما می شود تا به مسائل بهتر از آنچه دید محدود ما اجازه می دهد، نگاه کنیم. دعای آرامش ابزاری است که ما بارها در بهبودی از آن استفاده می کنیم، یعنی: بررسی چیزی که می توانیم تغییر دهیم و چیزی که نمی توانیم تغییر دهیم، می تواند تبدیل به نقطه قوت ما می شود. ... ادامه مطلب