معرفی نشریات و کتابهای انجمن معتادان گمنام NA

معجزات به وقوع می پیوندد

آنچه در این کتاب در مورد سال های پیش از ۱۹۵۳ آمده، تنها به این منظور است که اطلاعاتی درباره برداشت های افواهی از مقوله مواد مخدر و اعتیاد به خواننده بدهد. این اطلاعات یا عینا از اسناد دولتی نقل شده، یا برگرفته از منابع مختلفی است که فهرست آنها در انتهای کتاب آمده است. این مطالب، هیچ کدام نشان دهنده نظر NA نیست. ... ادامه مطلب