واژه معتاد

غافل از این بودم که ریشه اعتیاد در وجودم نهفته است و مانند غولی خفته در حال بیدار شدن و پر و بال گرفتن است ، اوایل هفته ای یکبار مصرف می کردم و بعد طی مدت کوتاهی همین طور روزهای هفته پر شد و یک آن بخودم آمدم و دیدم هفت روز هفته در حال مصرف کردن بودم. ... ادامه مطلب
کشف پیام بهبودی,اسم بیماری اعتیاد,معتاد,دیوار زشت اعتیاد

کشف پیام بهبودی

من امروز جزو جوان های در حال بهبودی هستم  ، معتادی هستم که در هفده سالگی ، پاک شدم و الان شش سال است که پاکم ، معتادی هستیم که سفید پوستم ، معتادی که در مجامع تخصصی ، عمومی در مورد خودش صحبت می کند. معتادی که کارمند خاص است، معتادی که در راهنمای همه اعضای جوان است. معتادی که پدر و مادرش معتادند، معتادی که به درک خودش از نیروی برتر متکی است ، نه عقاید پیش ساخته . ... ادامه مطلب