کلیپ در خصوص روز راهنما

کلیپ در خصوص روز راهنما

 

 

آرشیو مرتبط :

کلیپ در خصوص روز راهنما

راهنما گرفتن و راهنما شدن چيست؟

سنگ زیربنای برنامه ی معتادان گمنام

هیچ فلسفه ای یا اعتقادی به تنهایی نمی تواند توضیح بدهد یا تعریف کند که راهنما چیست یا چه کار می کند. در طی سالها، راهنما گرفتن و رهجو شدن به صورت ابزار اساسی و مهم برنامه ی NA در آمده است و به طرق مختلفی به کار گرفته می شود. رابطه ی بین راهنما و رهجو برای بعضی از اعضا خصوصی و شخصی است. یک راهنما در NA عضوی باتجربه است که ما به او جهت دریافت کمک در برنامه ی بهبودی خود مراجعه می کنیم. خیلی از اعضا بر این باور هستند که رابطه ی راهنما و رهجو یک بخش حیاتی در فرآیند بهبودی است و به همراه دوازده قدم و دوازده سنت یکی از اصول پایه ای برنامه ی بهبودی NA به حساب می آید. ارزش درمانی کمک یک معتاد به معتاد دیگر در این رابطه به خوبی نشان داده می شود.

کتاب راهنما و رهجو

قبل از آمدن به NA همه ما در مرز بین انسان بودن و نبودن زندگی می کردیم . و هر روز عمیق تر و عمیق تر در ترس ، انزوا و ناامیدی فرو می رفتیم . ما می خواستیم راه دیگری برای زندگی پیدا کنیم ، ولی به نظر می آمد راه حل همیشه از ما فرار می کرد . زمانی که حاضر شدیم در جلسات NA شرکت کنیم و برنامه معتادان گمنام را یاد بگیریم زندگی ما شروع به تغییر کرد و ما به اهمیت در خواست کمک پی بردیم .
” برای من ، رابطه ی من و راهنمای ام تبدیل به اولین رابطه ام با انسانی دیگر شد (هنوزم این گونه است ) ، کسی که قلب مرا بروی امکان تبدیل شدن به عضوی از انسانیت باز کرد ”
“اگر یک نفر باشد که من در زندگی به او نیاز داشته ام ، همان اولین راهنمای من است . او کسی بود که به من این احساس را داد: ” من هم جزئی از NA هستم ” . او چهره ای دوستانه در جهانی پر درد بود . در زمان هایی که دیگر توانایی نداشتم ، او کسی بود که به من کمک می کرد تا به راه خود ادامه دهم . یکی از بزرگترین هدایای NA شنیدن پیام بهبودی از طریق عشق و مهربانی است ”
ما نیاز به کمک داریم و می خواهیم از عضو دیگری کمک بگیریم . ما از پذیرفته نشدن می ترسیم و ممکن است برای نزدیک شدن به یک نفر و در خواست این که او راهنمای مان شود دچار اضطراب شدید بشویم . تا زمانی که در چنگ بیماریمان گرفتاریم ، طرز فکر و برداشت های ما کج اندیشانه است . بعضی از ما باور داشتیم که شکست ناپذیر و قدرتمند هستیم ، در حالی که بعضی دیگر از هر گونه تماسی با سایر آدم ها اجتناب می کردیم . حالا ، هر چه ذهن ما روشن تر می شود و ما از خوابی که مواد مخدر ما را در آن فرو برده بود بیدارتر می شویم ، احساس بی پناهی ، آسیب پذیری و درماندگی می کنیم . راهنمای ما قادر است در این دوران شکنندگی – در اوایل بهبودی – به ما کمک می کند تا با این احساسات کنار بیاییم و مجبور به فرار از آنها نباشیم .

کلیپ در خصوص روز راهنما

منبع : کتاب راهنما و رهجو

 

Visits: 1256

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!