هیولای بیماری,مسیر بهبودی معتاد,غرور کاذب اعتیاد,معنویت بهبودی,انجمن روحانی

هیولای بیماری

هیولای بیماری,مسیر بهبودی معتاد,غرور کاذب اعتیاد,معنویت بهبودی,انجمن روحانی

اعتیاد ، فکر بیمار من است که پا به پای من در جلسات بهبودی شرکت می کند و به مشارکت من گوش می دهد. هیولایی با صدها ابزار ،شعبده بازی منتظر فرصت است که مرا از مسير بهبودی خارج کند. 

در اوایل پاکی زمانی که گرفتاری هایم زیاد می شد و حوصله ی رفتن به جلسه را نداشتم تحت تأثیر غرور کاذب احساس می کردم دیگر نیازی به جلسه ندارم این فکر باعث وسوسه ی من می شد و بستر مناسبی را برای مصرف مواد مهیا می کرد.

 اکنون وقتی با تمام مشکلات خود وارد جلسه می شوم معنویت جلسه باعث می شود با دردهایم به شکل روحانی برخورد کنم .

موانع بین من و خدا

در ذهن من معتاد ،گناه  قوی ترین اسلحه ای است که فکر مرا به سمت احساساتی از قبیل ،کینه رنجش و ترس سوق می دهد و صبورانه در انتظار می نشیند تا در موقع مناسب تمام ذهن مرا تسخیر کند. احساس گناه باعث می شد که من خود را نبخشم و در مقابل تغییراتم مقاومت کنم اکنون گناه را مانعی می دانم که بیماری بین من و خداوند ایجاد کرده است. نگاه من به گناه به صورت مانع باعث می شود که تلاش کنم و با رشد و تغییر خود موانع را از سر مسیر خود و خداوند بردارم تا به او نزدیک تر شوم. هیولای بیماری,مسیر بهبودی معتاد,غرور کاذب اعتیاد,معنویت بهبودی,انجمن روحانی

در اوایل بهبودی و در این سفر روحانی زندگی من حالت گزینشی و انتخابی داشت با انتخاب یکی دیگری حذف من مجبور بودم به خاطر بیماری به جای عشق ترس را انتخاب حتی دوست نداشتم آن چیزی را که به نفع من نبود انجام دهم و حرفهای مفید را گوش کنم .

اکنون با خویشتن پذیری مسئولیت پذیر هم شده ام، فرصت اشتباه را به خود می دهم ولی از تکرار آن شدیداً خودداری می کنم من دو راه دارم و یک انتخاب زندگی به روال گذشته و یا به روال روحانی که راه اول را قبلا با گوشت و پوست خود تجربه کرده و اکنون برایم یک انتخاب بیشتر نمانده است و آن حرکت در مسیر روحانی است تا بلکه بتوانم هم آهنگ با خلقت خداوند باشم.

هیولای بیماری,مسیر بهبودی معتاد,غرور کاذب اعتیاد,معنویت بهبودی,انجمن روحانی

مجله پیام بهبودی تابستان 1386 هیولای بیماری,مسیر بهبودی معتاد,غرور کاذب اعتیاد,معنویت بهبودی,انجمن روحانی

هیولای بیماری,مسیر بهبودی معتاد,غرور کاذب اعتیاد,معنویت بهبودی,انجمن روحانی

Views: 68

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!