مدرسه بهبودی,فقط برای امروز 2 بهمن,فرصت استفاده از بهبودی,دانش آموز بهبودی

مدرسه بهبودی (فقط برای امروز 2 بهمن)


 مدرسه بهبودی (فقط برای امروز 2 بهمن)

مدرسه بهبودی,فقط برای امروز 2 بهمن,فرصت استفاده از بهبودی,دانش آموز بهبودی

این برنامه مخصوص یادگیری است .

کتاب پایه

***

یادگیری در دوران بهبودی، فعالیتی سخت است . اکثر اوقات یادگیری چیزهایی که بیشتر باید بدانیم، سخت تر است. بهبودی را فرا می گیریم تا خود را برای تجربیات زندگی آماده کنیم.

وقتی به صحبت های دیگران در جلسات گوش می دهیم، یادداشت های ذهنی بر می داریم تا بعدها بتوانیم به آنها رجوع کنیم. برای آمادگی، یادداشت ها و متون خود را در فواصل میان “درس ها” مطالعه می کنیم.

درست همان طور که دانش آموزان فرصت بهره گیری از دانش خود را در طول امتحانات دارند، ما نیز فرصت استفاده از بهبودی خود را در مواقع بحرانی زندگی در اختیار داریم.

مانند همیشه در برابر نحوه رویارویی با مشکلات زندگی، حق انتخاب داریم. می توانیم واهمه داشته باشیم و از آنها به عنوان تهدیدی برای آرامش خود دوری کنیم یا می توانیم آنها را به عنوان فرصت هایی برای رشد بپذیریم.

با تأیید اصولی که در بهبودی یاد گرفته ایم، مشکلات زندگی موجب افزایش قدرت ما می شوند. اما اگر این مشکلات نباشند، آنچه یاد گرفته ایم را فراموش می کنیم و کم کم فعالیت خود را از دست می دهیم. این مشکلات فرصت هایی هستند که بیداری های روحانی جدیدی را در ما ایجاد می کنند.

متوجه خواهیم شد که پس از هر بحران دوران آرامشی وجود دارد که به ما فرصت خو گرفتن با مهارت های جدید را می دهد. پس از اینکه درباره تجربه خود تعمق کردیم، از ما می خواهند تا دانش خود را با فردی در میان بگذاریم که آنچه ما قبلاً یاد گرفته ایم را فرا  می گیرد. در مدرسه بهبودی همه ما هم دانش آموز هستیم و هم معلم.

***

مدرسه بهبودی,فقط برای امروز 2 بهمن,فرصت استفاده از بهبودی,دانش آموز بهبودی

فقط برای امروز : دانش آموز بهبودی هستم، با مشکلات زندگی روبرو می شوم، درباره آنچه آموخته ام اعتماد به نفس دارم و مایلم آن را با دیگران در میان بگذارم.

Visits: 962

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!