سپاسگزاری,فقط برای امروز 20 دی,اوضاع بهبودی ما,پیشروی اعتیاد,هدیه بهبودی ما

سپاسگزاری (فقط برای امروز 20 دی)

سپاسگزاری,فقط برای امروز 20 دی,اوضاع بهبودی ما,پیشروی اعتیاد,هدیه بهبودی ما

از اینکه به باور رسیده ام، سپاسگزارم.

جزوه در انزوا

***

 

اعتقاد به نیرویی برتر در شرایط سخت تغییر ایجاد می کند! وقتی در بهبودی اوضاع به کام ما پیش نمی رود، ممکن است راهنما در تهیه “فهرست سپاسگزاری” به ما راهکار دهد. وقتی این فهرست را تهیه می کنیم، باید ایمان خود به نیرویی برتر را در آن لحاظ کنیم. یکی از بزرگترین هدایایی که از قدمهای دوازده گانه دریافت می کنیم، ایمان ما به خداوندی است که درک می کنیم.

قدمهای دوازده گانه ما را به آرامی به سوی بیداری روحانی هدایت می کنند. درست همان طور که اعتیاد ما پیشروی می کرد، زندگی روحانی ما نیز در طول انجام برنامه معتادان گمنام پیشرفت می کند. این قدمها، مسیر ما به سوی برقراری رابطه با خداوندی است که درک می کنیم.

آیا از عمیق تر شدن رابطه خود با خداوند سپاسگزاریم ؟

آیا به یاد داریم که از خداوند به خاطر هر روز پاکی سپاسگزاری کنیم ؟

آیا به خاطر داریم که صرف نظر از عمق نومیدی و شادی، خداوندی که درک می کنیم با ماست ؟

بهبودی هدیه ای است که گاهی آن را مسلم فرض می کنیم. هر روزی که پاک می مانیم، می توانیم از مراقبت نیروی برتر خود بهره مند شویم.

***

سپاسگزاری,فقط برای امروز 20 دی,اوضاع بهبودی ما,پیشروی اعتیاد,هدیه بهبودی ما

فقط برای امروز : از برقراری رابطه با نیرویی برتر که از من محافظت می کند، سپاسگزارم .

 

 

 

Visits: 1472

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!