راهنمای,خدمات محلی

راهنمای,خدمات محلی


راهنمای خدمات محلی

راهنمای,خدمات محلی

پیشگفتار

 

فقط یک لازمه برای عضویت در NA وجود دارد “تمایل به قطع مصرف” اما در عوض این عضویت منافع بسیاری دارد. یکی از منافع آن داشتن امتیاز خدمت کردن می باشد. ما که دارای بیماری اعتیاد هستیم، سال‌های زیادی را در درون خود زندانی بوده ایم .ما از گرمای دوستی و معاشرت با دیگر انسان ها دور بودیم ، و همه زندگی ما حول محور خریدن و مصرف کردن مواد مخدر و پیدا کردن راه‌های جدیدبرای به دست آوردن آن می چرخید.

عشقی که باعث ارتباط یک شخص با شخص دیگرو اشخاص بعدی می‌شود، و خدمت بلاعوض که موجب تغذیه استقلال و تقویت دیگر انسانها می گردد، هیچکدام در زندگی ما جایی نداشتند.

راهنمای,خدمات محلی

راهنمای خدمات محلی

به همین خاطر است که در بهبودی قدرت در خدمت دیگران بودن امتیاز بزرگی به حساب می آید، چون ما فقط با نگاه کردن به اطراف خود می توانیم به مرور با خودمان آشنا شویم و با در میان گذاشتن آنچه که داریم می‌توانیم آن را برای خود حفظ کنیم و توسط همدلی با دیگر اعضا و با درک احتیاجات آنها و قرار دادن آنها در اولویت و قبل از نیازهای خودمان است که یاد میگیریم چگونه دیگران را دوست داشته باشیم و در نتیجه یاد می گیریم که چگونه خودمان را دوست داشته باشیم.

خدمت در هنگام بهبودی شامل خیلی چیزها می شود. ما نقش فعال‌تری در زندگی روزانه خود ایفا می‌کنیم و به دیگران به عنوان دوست های بهتر ، عضو خانواده بهتر، کارگر یا کارمند بهتر و شهروند بهتر خدمت می کنیم. وقتی در یکی از جلسات Na احساس راحتی کرده و در آنجا دوستانی پیدا می‌کنیم که با آنها احساس همسانی و همدلی داریم .

می‌توانیم بگوییم که یک جلسه همیشگی (خانگی ) پیدا کرده‌ایم محلی که می‌توانیم در آن بهبودی خود را دنبال کنیم و به دیگر معتادان از طریق مشارکت تجارب  بهبودی خود خدمت کنیم.

زمان تجربه، و همدلی را که در جلسه همیشگی خود به دیگران عرضه می‌کنیم ، هنگامی که راهنمای اعضای دیگر NA می شویم در حد وسیع تری ارائه می گردند. انواع متفاوت این خدمات به دیگران، نشانگر بیداری روحانی حاصل از قدم دوازدهم ما می‌باشد و در سعی و کوشش ما جهت رساندن این پیام به دیگر معتادان و به کارگیری این اصول در تمام امور مشهود می شود. این کتاب راهنما راه های بیشتری که معتادان در حال بهبودی از آن طریق می‌توانند در NA خدمات بیشتری ارائه کنند را توضیح دهد.

راهنمای,خدمات محلی

راهنمای خدمات محلی

امید ما این است که کتاب راهنمای خدماتیباب جدیدی را برای انواع خدمات به روی تعداد زیادی از اعضا بگشاید. کتاب راهنمای خدماتی درNA به این منظور چاپ شده تا منبعی در اختیار کسانی قرار دهد که در کشورهای مختلف خود را وقف خدمت های لازم جهت رساندن پیام ما به معتادانی که هنوز در عذابند می‌کنند.

قسمت‌هایی از این کتاب ممکن است به خاطر مسائل و شرایط جغرافیایی، قوانین استانی و کشوری ، تفاوت‌های فرهنگی و یا حالت و شرایط توسعه معتادان گمنام در منطقه شما نامناسب و غیر مقتضی باشد.

در چنین حالتی NA در منطقه شما در وفق دادن این راهنما با احتیاجات خود آزاد است ،  به شرطی که این جرح و تعدیل ها با قدمهای دوازده گانه ،سنت های دوازده گانه و مفاهیم خدماتی دوازده گانه NA

سازگاری داشته باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد جرح و تعدیل مفاد راهنمای خدماتی با شرایط محلی خود با دفتر خدمات جهانی معتادان گمنام تماس بگیرید.

 

Views: 1762

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!