تسلیم برای پیروز شدن,فقط برای امروز 23 دی,کمک به معتادان,اقرار به اعتیاد,کنترل مصرف مواد,تجربه اعتیاد

تسلیم برای پیروز شدن (فقط برای امروز 23 دی)

تسلیم برای پیروز شدن,فقط برای امروز 23 دی,کمک به معتادان,اقرار به اعتیاد,کنترل مصرف مواد,تجربه اعتیاد

کمک به معتادان تنها وقتی آغاز می شود که بتوانیم به شکست کامل خود اقرار کنیم.

کتاب پایه

***

 

شکست کامل، چه مفهومی!  باید به معنای تسلیم باشد. تسلیم ، تن دادن کامل، بدون هیچ قید و بندی دست کشیدن، دست ها را به نشانه تسلیم بالا بردن و دست از جنگ برداشتن، شاید دست خود را بالا بردن در اولین جلسه و اقرار به اعتیاد خود.

از کجا می دانیم اولین قدمی که برداشته ایم، به ما این امکان را می دهد تا بدون مصرف مواد مخدر زندگی کنیم؟ چون از زمانی که این قدم را برداشته ایم دیگر هرگز مجبور به مصرف مجدد نیستیم، فقط برای امروز، همین و بس، آسان نیست، ولی بسیار ساده است.

قدم اول را برمی داریم، می پذیریم که معتاد هستیم. «یک بار زیاد و هزار بار کافی نیست. » به قدر کافی این موضوع را به خود اثبات کرده ایم. اقرار می کنیم که نمی توانیم مصرف مواد مخدر را به هیچ طریقی کنترل کنیم، به آن اقرار می کنیم؛ در صورت لزوم با صدای بلند می گوییم.

قدم اول را در آغاز روز خود برمی داریم، برای یک روز، این اقرار فقط برای امروز ما را از نیاز به تکرار مجدد تجربه اعتیاد رها می سازد. ما به این بیماری تسلیم شده ایم، تن می دهیم.

دست می کشیم، اما با این تسلیم پیروز می شویم. این مسئله، پارادوکس قدم اول را نشان می دهد. تسلیم می شویم تا پیروز شویم و با تسلیم شدن نیروی بسیار بیشتری از حد تصور خود به دست می آوریم.

***

تسلیم برای پیروز شدن,فقط برای امروز 23 دی,کمک به معتادان,اقرار به اعتیاد,کنترل مصرف مواد,تجربه اعتیاد

فقط برای امروز : اقرار می کنم که در برابر اعتیاد خود عاجزم، برای پیروزی تسلیم می شوم.

 

 

 

Visits: 478

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!