آیا برای عضویت در NA,چیزی به نام ماده مخدر,وجود دارد؟,آشکارترین نشانه اعتیاد,درک ما از اعتیاد

آیا برای عضویت در NA,چیزی به نام ماده مخدر,وجود دارد؟,آشکارترین نشانه اعتیاد,درک ما از اعتیاد


آیا برای عضویت در NA چیزی به نام ماده مخدر “درست” وجود دارد؟

آیا برای عضویت در NA,چیزی به نام ماده مخدر,وجود دارد؟,آشکارترین نشانه اعتیاد,درک ما از اعتیاد

یک بار معتادی با من تماس گرفت و تمایل خود را برای شرکت در یک جلسه ابراز کرد. آن خانم احساس می کرد که واجد شرایط نیست چرا که شنیده بود NA در مورد مواد مخدری است که با مواد مصرفی او فرق دارند.

به نظر من این که ، اعضای NA به ویژه آن هایی که در برنامه ما با تجربه ترند هنوز هم به نام مواد مخدر مصرفی شان اشاره می کنند ، دلسرد کننده است. این کار به جای آن که شباهت های ما را آشکار کند باعث تاکید بر روی تفاوت های مان می گردد.

من اعضایی را می شناسم که به همین دلیل در احساس تعلق به NA مشکل داشته اند. در فصل سنت سوم کتاب چگونگی عملکرد بیان می شود، براساس آنچه این سنت بیان می کند ، ما قادر هستیم معتادانی را که فکر می کنند ، مواد مخدر درستی را مصرف نکرده اند تا واجد شرایط عضویت در NA باشند ، جذب کرده و از آن ها استقبال کنیم .”

آشکارترین نشانه اعتیاد مصرف غير قابل کنترل مواد توسط ماست ، که نوع ماده با مواد مخدر خاصی که مصرف می کردیم ، درک ما از اعتیاد در ادامه بهبودی مان توسعه پیدا می کند ، اوایل بهبودی تفاوت ها می توانند عاملی باشند که تازه وارد ما را ترک کرده و هرگز باز نگردد، تازه وارد نیاز دارد تا یک پیام ثابت و روشن در مورد بهبودی از اعتیاد را بشنود . پیامی که در آن کلمه مواد مخدر و نه نام یه ماده مخدر خاص ذکر شود .

من راهنمایی با هفت سال پاکی دارم که هنوز نمی داند ، من چه مواد مخدری مصرف می کردم ، من هرگز به او نگفتم چون او علاقه مند به دانستن این موضوع نبود و همچنین من لازم نمی بینم که مواد مصرفی ام را در جلسات نام ببرم . اگر شما به طور خصوصی از من بپرسید که چه موادی مصرف می کردم ، من از پاسخ دادن خود داری خواهم کرد .

آیا برای عضویت در NA,چیزی به نام ماده مخدر,وجود دارد؟,آشکارترین نشانه اعتیاد,درک ما از اعتیاد
اعتیاد با تکیه بر تفاوت هایی که ممکن است بین ما شکل بگیرد، رشد می کنید ، ولی این بیماری زمانی به زانو در می آید که ما به واسطه شباهت های مان با هم متحد می شویم.

ما نسبت به NA و تازه واردی که بدون در نظر گرفتن عقیده ، نژاد ، جنسيت و ماده مخدری که مصرف می کرده ، باید در انجمن پذیرفته شود ، مسئول هستیم . نقطه مشترک در NA بهبودی ما از اعتیاد فعال و تمایل به قطع مصرف مواد مخدر است و مهم نیست که ما می خواهیم کدام ماده مخدر را مصرف نکنیم .

آیا برای عضویت در NA,چیزی به نام ماده مخدر,وجود دارد؟,آشکارترین نشانه اعتیاد,درک ما از اعتیاد

منبع : مجله راه NA

 

Visits: 14

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!