مراقبه ای بر عجز

این موضوع به آنچه که در اوایل بهبودی ام آموخته ام، باز می گردد، هنگامی که ذهنم منحرف می شود، خودم را به یک جلسه می رسانم، وقتی به آنجا رسیدم، در حد توانایی ام، حقیقت را در مورد حال خودم می گویم، صادقانه در جلسات همیشگی ام شرکت می کنم و اجازه می دهم دوستان معتادم بدانند که «من» واقعی کیست. ... ادامه مطلب

ساختار خدماتی معتادان گمنام

اول پانل منابع انسانی که مسئول برگزاری فرآیند انتخابات است و به کنفرانس خدمات جهانی کمک می کند تا انتخاب خدمتگزاران مورد اعتماد خود را بر اساس اصول، توانایی و تجربه انجام دهد و کمک کند تا اعضاء از سراسر جهان بتوانند برای خدمت کاندیدا شوند، بدون اینکه نیاز باشد شخصاً در کنفرانس حضور یابند تا شرایط شان بررسی شود، و در ضمن فرصت مناسبی بوجود آورد تا خدمات جهانی بتواند از منابع جمعی و انبوه انجمن توسط این فرآیند شناخته شده و سازمان یافته استفاده کند. دوم کمک گردانندگانی که تصمیمات و بحث های مربوط به گزارش دستورکار کنفرانس و پیگیری مصوبات کنفرانس را در حین کنفرانس خدمات جهانی مدیریت و گردانندگی میکنند و شاید در دیگر زمان ها نیز یعنی در زمان گرفتن تصمیمات یا نظرسنجی کتبی به کمک آنها نیاز باشد. کمک گردانندگان در صورت لزوم با هیئت امناء هماهنگی های لازم را جهت آمادگی برای شرکت در جلسه کنفرانس به عمل میآورند. ... ادامه مطلب
همایش لندن,موهبت بهبودی,انتقال پیام بهبودي,اصول بهبودی

همایش لندن

همایش لندن همایش لندن,موهبت بهبودی,انتقال پیام بهبودي,اصول بهبودی ((تنوع قدرت ماست)) ۱۷الی۱۹آوریل ۲۰۲۰ برابربا جمعه ۲۹،۳۰،۳۱فروردین ماه ۱۳۹۹. همایش لندن,موهبت ... ادامه مطلب