یک دانه سیب زمینی,معتاد جویای بهبودی,در چنگ بیماری اعتیاد,یافتن بهبودی

یک دانه سیب زمینی

علاوه بر آن، آموزش دیدم و مربی ایدز شدم. برای برگزاری کارگاههای پیشگیری و آموزشی در مورد ایدز به جاهای مختلف کشورم رفتم، و این پیام امید را به کسانی که هنوز در چنگ بیماری اعتیاد بودند بشارت دادم که هیچ وقت دیر نیست، که آنان هم می توانند بهبود یابند! حالا، پانزده سال است که من ایدز دارم. این بیماری آثار مخربش را بر من گذاشته، با این همه من از عمل به پیشنهادهای برنامه سر باز نزدم. مهم تر از همه، مصرف نکردم!یک دانه سیب زمینی,معتاد جویای بهبودی,در چنگ بیماری اعتیاد,یافتن بهبودیزندگی من در واقع از آن روز آغاز شد که پزشکی خبر مرگ قریب الوقوعم را به من داد. من هر روز پروردگار را شکر می کنم که یک روز دیگر فرصت زنده بودن، فرصت بهبودی به من داده است؛ و از او می خواهم نشانم دهد که در این فرصت یک روزه چه کمکی به دیگران می توانم بکنم. امیدوارم سرگذشت من به معتادان دیگر در یافتن بهبودی کمک کند. ... ادامه مطلب
زندگی و مرگ در NA,معتاد جویای بهبودی,شور و حرارت NA,بیماری وخیم اعتیاد

زندگی و مرگ در NA

من خداوند یا کس دیگری را بابت مرگ پسرم مقصر نمی دانم. پسرم به اختیار خودش ، آن سوزن را در رگش فرو کرد؛ و پیامد این کار مرگ بود. داشت می آمد پیش من، اما جایی در میان سفر، بیماری اعتیاد کار خودش را کرد. : امروز می دانم که زندگی گران بهاست، و سعی می کنم قدر این فرصت کوتاه را بدانم ، تا جایی که بتوانم سعی می کنم همیشه در خدمت تازه واردها باشم. من " همان کارهایی را می کنم که در آن نود روز اول، مرا پاک نگه داشت. ... ادامه مطلب
اعاده حیثیت,رفتارهای معتادوار,معتاد جویای بهبودی,در کنار اعضای NA,کابوس زمان مصرف

اعاده حیثیت

من می خواهم در انجمن بمانم و جزئی از آن باشم. احساس تعلق من به این انجمن، در پاک ماندن من بسیار تعیین کننده بوده است. روزگاری فکر می کردم اگر تا سی سالگی زنده بمانم باید خودم را بکشم. آن موقع معبود من خواننده ها و نوازنده ها و هنرمندهایی بودند که در جوانی بر اثر بیش مصرفی مرده بودند. اما در حال حاضر من سی و دو ساله ام و زندگی را دوست دارم. شیرین ترین چیز برای من، دیدن معتادی است که پا در راه بهبودی می گذارد و آن نگاه مرگ خواهانه از چشمش رخت برمی بندد. دیدن این بیداری از هر چیز دیگری برایم ارزشمندتر است. همیشه و تا ابد، درود من بر انجمنی که در زندگی را به رویم گشود. ... ادامه مطلب