الگوی بهبودی من

راهنمایم بیشترین کمک را در مسیر بهبودی توانست به من اهدا کند و مرا به انسانی دیگر تغییر داد ،الگوی بهبودی من ، راهنمایم است ، چیزهایی که باعث شده اند من پیام بهبودی را دریافت کنم ؛ اولاً ایمانی که به خداوند داشتم و ثانیاً رفتارهای راهنمایم بود ، زیرا می دیدم که همیشه در حال انجام کارهای نیک است ، اینها باعث شدند که باور کنم که همه چیز گذرا است و تغییر برای من نیز ممکن است. ... ادامه مطلب

تنهایی

تنهایی خیلی دردناک است... ما باید در جاهای بیشتری حس کنیم تنها نیستیم، درست مثل زمانی که داخل جلسات برنامه معتادان گمنام هستیم، فکر نکنم شما علاقه ای به شنیدن سایر کابوس های من داشته باشید، چون درباره پیدا کردن یک آپارتمان مناسب است، من هرگز نمی توانم چنین آپارتمانی پیدا کنم چون همیشه فکر می کنم کسی حاضر نباشد بامن زندگی کند و من دوباره تنها خواهم ماند. ... ادامه مطلب