حرکت در جاده بهبودی

حرکت در جاده بهبودی بسیار لذت بخش است ، وقتی در مسیر بهبودی قرار گرفتم ، بسیاری از افکار منفی از من دور شد ، با حضور در جلسات بهبودی و مشارکت کردن ، افکار منفی را از ذهنم خارج می کنم و افکار مثبت و سازنده را جایگزین افکار منفی و مخرب بیمارگونه خودم می کنم . ... ادامه مطلب

سکوتت را بشکن

فرآیند بهبودی به مرور زمان طی می شود ، اگر طبق اصول و تجربه اعضای قدیمی تر ، این فرآیند را طی کنید ، راه بهبودی برایتان بسیار هموارتر خواهد شد .در آخر به دوستانی که در جلسات مشارکت نمی کنند ، پیشنهاد می دهم ، سکوتتان را بشکنید ، و مشارکت کنید ، هم بخودتان کمک می شود و هم به سایر اعضایی که به مشارکت شما گوش فرا می دهند . ... ادامه مطلب