بخشش، راهی برای رهایی از اندوه و پریشانی

بخشش، راهی برای رهایی,ارتباط آگاهانه,عظمت نیرویی برتر,ارتباط آگاهانه ما,معتاد تنها نیستیم

ما در بهبودی می آموزیم که حتی از بدترین تجارب خود می توانیم درس بگیریم و سپس از آن به عنوان ابزاری جهت کمک به دیگران استفاده کنیم.

زمانی که خواهان ارتباط آگاهانه با نیروی بزرگتر از خود باشیم، به راه های جدیدی برای خدمت دست می یابیم. مواقعی که برای خودمان ارزشی قایل نمیشویم ،خدمت کردن چه درون و چه بیرون از NA به ما کمک میکند تا مجدداً در زندگی خود به ارزش دست یابیم. بخشش ِ دست و دل بازانه ، به خصوص مواقعی که در رنج هستیم و درد میکشیم، راهی جهت رهایی از اندوه و پریشانی است.

شاهد عظمت نیرویی برتر

در لحظاتِ دردِ زیاد، سکون و آرامشی عمیق بر ما مستولی می شود ، در این لحظات می توانیم عمق تاریکی را در درون خود ببینیم و در همان حال شاهد عظمت نیرویی باشیم که به آن وصل هستیم. غم و اندوه فراوانی که احساس میکنیم، بشکلی که هرگز تجربه نکرده بودیم باعث ایجاد ارتباط آگاهانه ما میشود. انگیزه ناگهانی عقب کشیدن و کناره گیری از سروصدا و جمعیت، حتی از افرادی که بیشترین حمایت را از ما کرده اند، اغلب نوعی حفاظت از خود است. ممکن است آنقدر از خارج شدن از این حال و هوا بترسیم که حتی نخواهیم تکان بخوریم، اما اگر اجازه دهیم تا اشخاصی که به ایشان اعتماد داریم از ما حمایت کنند، باعث می شود تا درک کنیم که حتی در سخت ترین و سردترین لحظات، تنها نیستیم. اجازه دادن به دیگران جهت کمک به ما به نحوی خدمت به ایشان است، زیرا وقتی میگذاریم کسی ما را در لحظات آسیب پذیری مان دوست داشته باشد، هم ایشان و هم خود ما نفع میبریم. همدلی و مهربانی که ما همیشه از آن حرف میزنیم، خیابانی دوطرفه  است، برای آن دستهء از ما که بخشش را بیشتر تمرین کرده ایم.

(کتاب پاکزیستن)

بخشش، راهی برای رهایی,ارتباط آگاهانه,عظمت نیرویی برتر,ارتباط آگاهانه ما,معتاد تنها نیستیم

وب‌ سایت رسمی انجمن معتادان گمنام : https://na-iran.org

نرم‌ افزار آدرس جلسات : Meeting.na-iran.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران : https://forum.na-iran.org

آموزش ثبت‌ نام در  تالار گفتگو : https://na-iran.org/?p=354704

دفترچه  تلفن خدماتی نواحی : Phone.na-iran.org

اپلیکیشن آدرس جلسات : https://na-iran.org/?p=354277

Visits: 6

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!