گروه,فقط برای امروز 3 دی,ابزار قدرتمند گروه,معتادان بهبودی,محیط بهبودی

گروه (فقط برای امروز 3 دی)


 

گروه (فقط برای امروز 3 دی)

گروه,فقط برای امروز 3 دی,ابزار قدرتمند گروه,معتادان بهبودی,محیط بهبودی

قدم دوازدهم برنامه می گوید که باید پیام را به معتادی که هنوز در عذاب است، برسانیم…. گروه قدرتمندترین ابزاری است که برای رساندن پیام در اختیار داریم.

کتاب پایه

***

وقتی برای اولین بار به جلسات معتادان گمنام می آییم، با معتادان در حال بهبودی دیدار می کنیم. می دانیم که آنها معتاد هستند، زیرا درباره همان تجربیات و احساساتی که ما داشته ایم، صحبت می کنند. می دانیم که آنها در حال بهبودی هستند و چیزی به دست آورده اند که ما نیز خواهان آن هستیم.

وقتی سایر معتادان بهبودی خود را در جلسات با ما در میان می گذارند، احساس امیدواری می کنیم.

محیط بهبودی ، ما را به جلسات جذب می کند. این محیط وقتی ایجاد می شود که اعضای گروه تعهد می دهند با یکدیگر همکاری کنند. از طریق کمک به تشکیل جلسات، دیدار با تازه واردها و صحبت با سایر معتادان پس از جلسه سعی می کنیم محیط بهبودی را بهتر کنیم.

این نشانه های عمل به تعهد، جلسات ما را جذاب می سازد و به گروه ها کمک می کند بهبودی خود را در میان بگذارند.

مشارکت کردن تجربه در جلسات یکی از راههای کمک به یکدیگر است و اغلب اساس احساس تعلق ما را تشکیل می دهد. با سایر معتادان همدردی می کنیم، بنابراین به پیام امید آنها اعتماد می کنیم.

بسیاری از ما بدون این احساس تعلق و امید در معتادان گمنام دوام نخواهیم آورد. وقتی در جلسات همیشگی صحبت می کنیم، از بهبودی شخصی در حین کمک به دیگران پشتیبانی می کنیم.

***

گروه,فقط برای امروز 3 دی,ابزار قدرتمند گروه,معتادان بهبودی,محیط بهبودی

فقط برای امروز : در گروه خود با معتاد دیگری ارتباط برقرار می کنم و بهبودی خود را در میان می گذارم.

 

 

Visits: 926

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!