پریدن از کشتی,از سخت ترین چیزها,شرایط ایمن,مراقبه های صبحگاهی,جلسات قدم

پریدن از کشتی

پریدن از کشتی,از سخت ترین چیزها,شرایط ایمن,مراقبه های صبحگاهی,جلسات قدم

لغزش کردن یکی از سخت ترین چیزهایی است که میتوان از آن عبورکرد، بخصوص زمانی که مدت زمان زیادی بهبودی در اختیار داشته باشید. من زمان زیادی در شرایط ایمن بسر می بردم که ناگهان یک طوفان کامل رخ داد. وقتی که به یک سال پاکی نزدیک میشدم ، حضورم در جلسات کمرنگ تر شد و هفته ای 2 الی 3 روز به جلسه می رفتم. خواندن کتاب مراقبه های صبحگاهی فقط برای امروز را نیز متوقف کردم  و به جلسات قدم نیز نمی رفتم . این در حالی بود که بیشترین نیاز را در این زمان به انجمن معتادان گمنام داشتم. غرق مسائل مالی و روابط خانوادگی شدم و در مورد مشکلات مربوط به آنها با هیچ کس صحبت نمی کردم و در حالت انزوا به رختخوابم میرفتم و افسرده شده بودم. در چنین شرایطی بیماری اعتیاد از ذهن بیمار من استفاده میکرد و همه دروغ های زیبای گذشته را که تو میتوانی با خوردن یک لیوان مشروب بدون اینکه کسی متوجه این موضوع بشود احساس بهتری داشته باشی را به من می گفت.

وقتی به این دروغ ها پاسخ مثبت دادم مثل این بود که از درون قایق بهبودی به درون آبهای یخ (اعتیاد فعال) پریده باشم و پس از خارج شدن از قایق( بهبودی) متوجه شدم که شرایط بهبودی و پاکی خود را از دست داده ام و احساس پشیمانی به من دست می داد. دوستان بهبودی این موضوع را میدانستند که در چنین شرایطی که من دارم اگر بخواهند به من کمک کنند باعث واژگونی قایق خواهند شد. من خودم بایستی دوباره سعی می کردم که دوباره خودم را به جمع آنها ملحق کنم. به محض اینکه این کار را کردم و به جمع آنها رفتم از حمایت راهنمایم بهره مند شدم و آنها از من حمایت کردند . من بایستی از خودم تمایل نشان میدادم.پریدن از کشتی,از سخت ترین چیزها,شرایط ایمن,مراقبه های صبحگاهی,جلسات قدم

واقعا عجیب است که پس از یکسال پاکی و لغزش کردن خودم را کاملا از لحاظ روحی، مالی و عاطفی شکسته خورده میدیدم. در حال حاضر پس از 32 روز پاکی احساس بهتری را تجربه میکنم. من به هیچ کس توصیه نمیکنم که لغزش کردن را تجربه کند و هنوز هم آرزو میکنم که ای کاش این کار را نمی کردم.اما متوجه شده ام که با این اتفاق درسهای فراوانی کسب کرده ام تا بتوانم بهبودی خود را جدی تر بگیرم. عمیق ترین چیزی که متوجه شدم این بود که به تنهایی نمیتوانم کاری را انجام دهم . من به انجمن معتادان گمنام و گروه خود مانند اکسیژن برای تنفس کردن  نیاز دارم و هرگز نمیخواهم دوباره از این قایق نجات به بیرون بپرم.پریدن از کشتی,از سخت ترین چیزها,شرایط ایمن,مراقبه های صبحگاهی,جلسات قدم

از:  لیسی ال

WARSCNA Newsteller August 2021

Visits: 169

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!