وابستگی به نیروی برتر,فقط برای امروز 15 مهر,حسن مصرف مواد,آزادی واهی,وابسته خداوند

وابستگی به نیروی برتر خود (فقط برای امروز 15 مهر)


وابستگی به نیروی برتر خود (فقط برای امروز 15 مهر)

وابستگی به نیروی برتر,فقط برای امروز 15 مهر,حسن مصرف مواد,آزادی واهی,وابسته خداوند

«به عنوان معتادان در حال بهبودی، متوجه می شویم که هنوز وابسته هستیم، اما این وابستگی از چیزهای اطراف ما به خداوندی مهربان و قدرت درونی حاصل از برقراری رابطه با او تغییر یافته است.»

کتاب پایه

***

بسیاری از معتادان به نافرمانی عادت کرده اند. نمی خواهیم به کسی یا چیزی و خصوصاً به خداوند وابسته باشیم. تصور می کردیم حسن مصرف به این است که به ما قدرت می دهد هر کسی که می خواهیم باشیم و هر طوری که می خواهیم احساس کنیم. اما بهایی که به خاطر این آزادی واهی پرداختیم، نوعی وابستگی، فراتر از بدترین کابوس های ما بود. مصرف به جای اینکه به ما آزادی دهد، ما را اسیر خود کرد.

وقتی به معتادان گمنام آمدیم، فهمیدیم که وابستگی به خداوند نباید به معنایی که تصور می کردیم باشد. بله، اگر می خواستیم آرامش خود را دوباره به دست آوریم، باید از “نیرویی برتر از خود” طلب کمک می کردیم. اما می توانستیم درک خود از این نیرو را انتخاب کنیم—حتی می توانستیم این درک را خود به وجود آوریم. فهمیدیم که وابستگی به نیرویی برتر، ما را محدود نمی کند؛ بلکه ما را آزاد می سازد.

قدرتی که در بهبودی پیدا می کنیم، قدرتی است که خود بدان نیاز داشتیم. عشقی است که می ترسیدیم به خاطر آن به دیگران وابسته شویم. احساس هدفمندی است که هرگز نداشتیم، هدایتی است که نمی توانستیم برای درخواست آن به اندازه کافی فروتن باشیم یا به دیگران برای بخشیدن آن اعتماد کنیم. این قدرت همه این چیزهاست و به خود ما تعلق دارد. امروز، از اینکه به نیرویی برتر وابسته ایم، سپاسگزاریم.

***

فقط برای امروز : به عشق و قدرت درونی وابسته هستم که آن را از خداوندی که درک می کنم، دریافت می نمایم.

وابستگی به نیروی برتر,فقط برای امروز 15 مهر,حسن مصرف مواد,آزادی واهی,وابسته خداوند

 

Views: 339

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!