نگرش ها,فقط برای امروز 6 آبان,چالش های اعتیاد,رهایی از مشکل اعتیاد

نگرش ها (فقط برای امروز 6 آبان)

نگرش ها,فقط برای امروز 6 آبان,چالش های اعتیاد,رهایی از مشکل اعتیاد

« از قدم ها می توانیم برای بهبود بخشیدن نگرش خود نیز استفاده کنیم. »

کتاب پایه

***

تا به حال روزی را به سر برده اید که همه چیز ظاهراً بر علیه شما پیش رفته است؟ آیا در دورانی به سر می برید که آنقدر مشغول تهیه ترازنامه دیگران هستید که به سختی می توانید خود را تحمل کنید؟ آیا به همکار یا عزیز خود بی دلیل پرخاش می کنید؟ وقتی دچار این وضعیت روحی ناخوشایند می شویم، باید اقدامی صورت دهیم.

هر لحظه ای در طول روز، می توانیم چند دقیقه ای را به تهیه “ترازنامه ای فوری” اختصاص دهیم. طرز واکنش خود به موقعیت های خارجی و سایر افراد را بررسی می کنیم.

وقتی این کار را انجام می دهیم، شاید متوجه شویم که از یک “نگرش بد” کهنه و ساده رنج می بریم. دیدگاه منفی می تواند به رابطه ما با نیروی برتر و افرادی که با آنها زندگی می کنیم، صدمه بزند. وقتی با خود صادق باشیم، اغلب متوجه می شویم که مشکل در خود ما و نگرش ما نهفته است.

بر چالش هایی که زندگی پیش روی ما قرار می دهد، کنترل نداریم. در هر لحظه، می توانیم نگرش خود را تغییر دهیم. تنها چیزی که در معتادان گمنام واقعاً تغییر می کند، خود ما هستیم.

قدم دوازدهم ابزار لازم را برای رهایی از مشکل و یافتن راه حل در اختیار ما قرار می دهد.

***

نگرش ها,فقط برای امروز 6 آبان,چالش های اعتیاد,رهایی از مشکل اعتیاد

فقط برای امروز :  در طول روز، نگرش خود را بررسی می کنم. از قدمها برای بهبود بخشیدن این نگرش استفاده می کنم.

 

 

Views: 71

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!