نظم,فقط برای امروز 17 مهر,مختص اعتیاد فعال,جنبه های مختلف اعتیاد

نظم (فقط برای امروز 17 مهر)


نظم (فقط برای امروز 17 مهر)

نظم,فقط برای امروز 17 مهر,مختص اعتیاد فعال,جنبه های مختلف اعتیاد

«بر نظم دادن به کار خود تأکید می کنیم، زیرا این کار موجب آسایش ما می شود.»

کتاب پایه

***

تمرکز بر آنچه دیگران انجام می دهند، می تواند ما را برای مدت کوتاهی از اجبار به بررسی خودمان رها سازد. اما یکی از جنبه های موفقیت ما در معتادان گمنام حصول اطمینان از منظم بودن کار خودمان است. پس با این وجود، “نظم دادن به کار خود” به چه معناست؟

بدین معناست که قدم هایی را کار کنیم که به ما امکان  بررسی نقش خود را در روابط خود با دیگران می دهد. وقتی با فردی مشکل داریم، می توانیم برای پیدا کردن نقش خود در آن مشکل ترازنامه خود را تهیه کنیم.

با کمک راهنما سعی در حل آن مشکل می کنیم. سپس، هر روز به تهیه ترازنامه خود ادامه می دهیم تا از تکرار همین اشتباهات در آینده اجتناب کنیم.

این کار نسبتاً ساده است. طوری با دیگران رفتار می کنیم که دوست داریم دیگران نیز این طور با ما رفتار کنند. وقتی به آنها جبران خسارت مدیون هستیم، فوراً دین خود را ادا می کنیم. وقتی هر روز زندگی خود را به مراقبت نیروی برتر خود می سپاریم، می توانیم از عمل کردن بر اساس اراده شخصی که مختص اعتیاد فعال است، دوری کنیم. تحت هدایت نیرویی که بهترین را برای همه می خواهد، روابط ما با دیگران مطمئناً بهتر خواهد شد.

***

نظم,فقط برای امروز 17 مهر,مختص اعتیاد فعال,جنبه های مختلف اعتیاد

فقط برای امروز به کار خود نظم می دهم. امروز، نقش خود را در مشکلات زندگی خود بررسی می کنم. اگر مدیون به جبران خسارت هستم، دین خود را ادا می کنم.

 

 

Visits: 297

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!