نامیدن یک نقص به عنوان یک نقص,فقط برای امروز 17 آذر,معتاد متقلب,رفع نواقص NA

نامیدن یک نقص به عنوان یک نقص (فقط برای امروز 17 آذر)

نامیدن یک نقص به عنوان یک نقص,فقط برای امروز 17 آذر,معتاد متقلب,رفع نواقص NA

وقتی مشاهده می کنیم نواقص ما چگونه در زندگی ما وجود دارند و آنها را می پذیریم، می توانیم از آنها رهایی یابیم و زندگی جدید خود را ادامه دهیم .

کتاب پایه

***

گاهی اوقات آمادگی ما برای رفع شدن نواقص ، بستگی دارد به این که آنها را چه بنامیم. اگر با تغییر نام نواقص خود باعث شویم کمتر “ناقص” به نظر برسند، ممکن است قادر به درک خسارتی که به وجود آورده ایم، نباشیم. اگر به نظر رسد آنها هیچ صدمه ای ایجاد نمی کنند، چرا اصلاً از نیروی برتر بخواهیم آنها را برطرف نماید؟

“جلب رضایت افراد” را به عنوان مثال در نظر بگیرید . آیا واقعاً آنقدر بد به نظر می رسد؟ جلب رضایت افراد صرفاً بدین معناست که با افراد با مهربانی رفتار کنیم، درست است؟ نه کاملاً. 

اگر با صراحت بگوییم، این امر بدین معناست که فریب کار و متقلب باشیم، در واقع، درباره احساسات، باورها، نیازهای خود دروغ می گوییم و سعی می کنیم با چرب زبانی رضایت دیگران را نسبت به خواسته های خود به دست آوریم.

یا شاید فکر می کنیم “خونسرد” هستیم. اما آیا “خونسردی” به معنای نادیده گرفتن کارهای خانه، اجتناب از رویارویی با مسائل و عادت کردن به یک زندگی یکنواخت و راحت است؟ اگر این طور باشد، نام آن “تنبلی” یا “مصامحه” یا “ترس” است.

بسیاری از ما در تشخیص نواقص شخصیتی خود مشکل داریم. اگر این طور است، می توانیم با راهنما یا دوستان NA صحبت کنیم. رفتار خود را به طور واضح و صادقانه برای آنها شرح می دهیم و برای شناسایی نواقص خود از آنها کمک می خواهیم. با گذشت زمان، به تدریج بهتر قادر به تشخیص نواقص شخصیتی خود می شویم و از آنها با اسم واقعی شان نام می بریم.

***

نامیدن یک نقص به عنوان یک نقص,فقط برای امروز 17 آذر,معتاد متقلب,رفع نواقص NA

فقط برای امروز: از نواقص خود با اسم واقعی شان نام می برم. اگر در انجام این کار مشکل دارم، از راهنمای خود کمک می گیرم.

Views: 176

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!