معتاد دائمی,فقط برای امروز 8 بهمن,به خاطر اعتیاد فعال,همیشه معتاد,به خطر انداختن بهبودی

 معتاد دائمی (فقط برای امروز 8 بهمن)

معتاد دائمی,فقط برای امروز 8 بهمن,به خاطر اعتیاد فعال,همیشه معتاد,به خطر انداختن بهبودی

قطع نظر از مدت زمان پاکی، هرگز نمی توانیم به طور کامل بهبودی پیدا کنیم .

کتاب پایه

***

پس از گذشت مدت کمی از انجام برنامه، برخی از ما تصور می کنیم معالجه شده ایم. هر چیزی را که NA باید به ما آموزش دهد، فرا گرفته ایم؛ از شرکت در جلسات خسته شده ایم؛ و راهنما با لحنی یکنواخت همان شعار قدیمی را تکرار می کند: « قدمها،قدمها،قدمها! » تصمیم می گیریم که اکنون باید به زندگی خود بپردازیم، شرکت در جلسات را قطع کنیم و سالهای از دست رفته به خاطر اعتیاد فعال را جبران نماییم، اما این کار را با به خطر انداختن بهبودی خود انجام می دهیم.

از بین ما کسانی که پس از این اتفاق دچار لغزش شده اند، اغلب سعی می کنند تا حد توان در جلسات شرکت کنند، برخی از ما به مدت چند سال هر روز در جلسات شرکت می کنیم.

ممکن است سال ها بگذرد تا بفهمیم همیشه معتاد خواهیم بود، ممکن است بعضی روزها احساس خوبی داشته باشیم و در بعضی روزها احساس بدی داشته باشیم، در هر حال هر روز  معتاد هستیم.

همواره در معرض توهم، انکار، دلیل تراشی، توجیه، عدم سلامت عقل، همه خصوصیاتی که در طرز فکر معتاد معمولی وجود دارد، قرار داریم.

اگر می خواهیم به زندگی ادامه دهیم و بدون مصرف مواد از زندگی لذت ببریم، باید برنامه فعال بهبودی را هر روز تمرین کنیم.

***

معتاد دائمی,فقط برای امروز 8 بهمن,به خاطر اعتیاد فعال,همیشه معتاد,به خطر انداختن بهبودی

فقط برای امروز : هر روز معتاد هستم، اما امروز تصمیم می گیرم، معتاد در حال بهبودی باشم، این تصمیم را با عمل به برنامه خود می گیرم.

Visits: 1166

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!