مشاهده خداوند در یکدیگر,فقط برای امروز 16 تیر,مشارکت بهبودی معتاد,پذیرش و امید معتاد,انکار و نومیدی معتاد

مشاهده خداوند در یکدیگر (فقط برای امروز 16 تیر)


مشاهده خداوند در یکدیگر (فقط برای امروز 16 تیر)

مشاهده خداوند در یکدیگر,فقط برای امروز 16 تیر,مشارکت بهبودی معتاد,پذیرش و امید معتاد,انکار و نومیدی معتاد

یکی از جنبه های بیداری روحانی از طریق شناخت جدید ما از نیروی برتر حاصل می شود که ما آن را از طریق مشارکت در بهبودی معتادی دیگر به دست می آوریم.

کتاب پایه

***

شنیده ایم می گویند اغلب خداوند را به واضح ترین شکل ممکن در یکدیگر مشاهده می کنیم، در هنگام کارکرد قدم دوازدهم این حقیقت را عیناً می بینیم.

وقتی پیام بهبودی را به معتاد دیگری می رسانیم، حضور نیرویی برتر از خود را حس می کنیم، وقتی می بینیم پیام ما اثر می کند، متوجه مسئله دیگری می شویم: پیام است که بهبودی به ارمغان می آورد، نه پیام رسان.

نیرویی برتر، نه نیروی خود ما، منبع تغییری است که در هنگام رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است، آغاز می شود.

وقتی پیام ، تأثیر خود را می گذارد و زندگی معتاد دیگری را دگرگون می سازد، در اقدام خود نیرویی برتر را مشاهده می کنیم، می بینیم چگونه پذیرش و امید جایگزین انکار و نومیدی می شود.

در مقابل چشمان ما اولین آثار صداقت، روشن بینی و تمایل پدیدار می شود، اتفاقی در درون این فرد رخ می دهد، اتفاقی بزرگ تر و قدرت مندتر از هر یک از ما.

وجود خداوندی را که شناخته ایم، در زندگی یک فرد دیگر مؤثر می یابیم، نیروی برتر را در او مشاهده می کنیم، با اطمینانی بیشتر از همیشه می دانیم این نیروی برتر در ما نیز به عنوان نیرویی که بهبودی ما را هدایت می کند، وجود دارد.

***

مشاهده خداوند در یکدیگر,فقط برای امروز 16 تیر,مشارکت بهبودی معتاد,پذیرش و امید معتاد,انکار و نومیدی معتاد

فقط برای امروز : وقتی پیام بهبودی را به سایر معتادان می رسانم، سعی می کنم به نیرویی که در پس این پیام وجود دارد، توجه کنم، امروز، وقتی بهبود یافتن سایر معتادان را مشاهده می کنم، سعی می کنم خداوند را در وجود آنها شناسایی کنم تا بتوانم خداوند را در وجود خود بهتر بشناسم.

 

 

 

 

Views: 38

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!