مشارکت کردن من واقعی,فقط برای امروز 9 آذر,بهای بهبودی معتاد,رهایی از تنهایی اعنیاد

مشارکت کردن من واقعی (فقط برای امروز 9 آذر)

مشارکت کردن من واقعی,فقط برای امروز 9 آذر,بهای بهبودی معتاد,رهایی از تنهایی اعنیاد

صحبت کردن با دیگران ما را از احساس انزوا و تنهایی دور نگاه می دارد.

 

کتاب پایه

***

صمیمیت به معنی مشارکت کردن عمیق ترین افکار و احساسات خود با انسانی دیگر است. بسیاری از ما تشنه دوستی و عشقی هستیم که صمیمیت به ارمغان می آورد، اما این چیزها بدون تلاش حاصل نمی شود.

در دوران اعتیاد فعال آموختیم که از خود در برابر دیگران محافظت کنیم تا مبادا مصرف ما را تهدید کنند. در دوران بهبودی نحوه اعتماد کردن به دیگران را یاد می گیریم. صمیمیت مستلزم این است که حالت های تدافعی خود را کاهش دهیم. برای احساس مودتی که صمیمیت به ارمغان می آورد، باید به دیگران اجازه دهیم به ما نزدیک شوند؛ مای واقعی.

اگر قرار است درونی ترین ضمیر خود را با دیگران در میان بگذاریم، ابتدا باید درباره اینکه این درونی ترین ضمیر واقعاً چگونه است، عقیده ای داشته باشیم.

برای اینکه بفهمیم واقعاً چه کسی هستیم، واقعاً چه چیزی می خواهیم و واقعاً چگونه احساس می کنیم، زندگی خود را به طور منظم بررسی می کنیم. سپس، بر اساس ترازنامه های منظمی که از خود تهیه کرده ایم، باید تا حد امکان کاملاً و دائماً با دوستان خود صداقت داشته باشیم.

صمیمیت بخشی از زندگی است و بنابراین بخشی از پاک زندگی کردن است و صمیمیت مانند هر چیزی در بهبودی بهای خود را دارد. بررسی دردناک خویشتن که لازمه صمیمیت است، می تواند کار دشواری باشد.

صداقت کامل در صمیمیت نیز اغلب پیچیدگی های خود را به همراه دارد. اما رهایی از انزوا و تنهایی که صمیمیت به ارمغان می آورد، واقعاً ارزش سعی و تلاش را دارد.

***

مشارکت کردن من واقعی,فقط برای امروز 9 آذر,بهای بهبودی معتاد,رهایی از تنهایی اعنیاد

فقط برای امروز: برای رهایی از تنهایی و انزوایی که صمیمیت به ارمغان می آورد، تلاش می کنم. امروز، از طریق تهیه ترازنامه ای شخصی، “من واقعی” را می شناسم و صداقت داشتن کامل با دیگران را تمرین می کنم. 

Visits: 2416

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!