محافظت از بهبودی خود,فقط برای امروز 15 فروردین,در قبال بهبودی,درباره اعتیاد و بهبودی,چالش رایج معتاد

محافظت از بهبودی خود (فقط برای امروز 15 فروردین)


 محافظت از بهبودی خود (فقط برای امروز 15 فروردین)

محافظت از بهبودی خود,فقط برای امروز 15 فروردین,در قبال بهبودی,درباره اعتیاد و بهبودی,چالش رایج معتاد


به خاطر بسپارید که ما… در نهایت در قبال بهبودی و تصمیم های خود مسئول هستیم.

کتاب پایه

***

اکثر ما با انتخاب هایی روبرو می شویم که بهبودی ما را با چالش مواجه می سازد، مثلاً اگر خود را دچار درد جسمی شدید می یابیم، باید  تصمیم بگیریم آیا از دارو استفاده کنیم یا خیر، باید درباره شدت درد با خود بسیار صادق باشیم، با پزشک درباره اعتیاد و بهبودی خود صداقت داشته باشیم و با راهنمای خود نیز صادق باشیم، اما در نهایت خود  تصمیم می گیریم، زیرا این ما هستیم که باید با عواقب این تصمیم زندگی کنیم.

چالش رایج دیگر ، تصمیم گیری درباره شرکت یا عدم شرکت در یک مهمانی است، که در آن مشروبات الکلی سرو می شود، دوباره باید وضعیت روحانی خود را در نظر بگیریم، اگر کسی که از بهبودی ما حمایت می کند، در این مهمانی حضور داشته باشد، خیلی بهتر است، اما اگر در رویارویی با این چالش احساس ناتوانی می کنیم، احتمالاً باید از دعوت مزبور صرف نظر کنیم، امروز می دانیم حفظ بهبودی ما از حفظ آبرو مهمتر است.

همه این  تصمیم گیری ها مشکل هستند و نه  تنها مستلزم  توجه دقیق ما، بلکه مستلزم راهنمایی راهنما و  تسلیم کامل به نیرویی برتر هستند، با استفاده از همه این منابع می توانیم بهترین  تصمیم را بگیریم، اما در نهایت این  تصمیم به عهده ماست، امروز در قبال بهبودی خود مسئول هستیم.

***

محافظت از بهبودی خود,فقط برای امروز 15 فروردین,در قبال بهبودی,درباره اعتیاد و بهبودی,چالش رایج معتاد

فقط برای امروز: وقتی با  تصمیمی روبرو می شوم که بهبودی ام را با چالش مواجه می سازد، قبل از تصمیم گیری با  تمام منابعی که در اختیار دارم، مشورت می کنم.

Visits: 897

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!