قدم های حماقت,اقرار کردیم,به این باور رسیدیم,ما تصمیم گرفتیم,ترازنامه اخلاقی بی باکانه

قدم های حماقت

قدم های حماقت,اقرار کردیم,به این باور رسیدیم,ما تصمیم گرفتیم,ترازنامه اخلاقی بی باکانه

۱- ما اقرار کردیم که در برابر هیچ چیز عاجز نیستیم و کاملا می توانیم زندگی خود را و هر کس دیگری را که به ما اجازه دهد، اداره کنیم.

2- ما به این باور رسیدیم که هیچ نیروی برتری، برای ما در کار نیست و هرکس جور دیگری فکر می کند، مخش معیوب است.

3- ما تصمیم گرفتیم اراده و زندگی کسانی را که دوست می داریم، در دست مراقبت خود بگیریم.

۴- ما یک ترازنامه اخلاقی بی باکانه و جستجوگرانه از هر کس که می شناختیم تهیه کردیم.قدم های حماقت,اقرار کردیم,به این باور رسیدیم,ما تصمیم گرفتیم,ترازنامه اخلاقی بی باکانه

۵- ما بر چگونگی دقیق خطاهای هر کس که می شناختیم، انگشت گذاشتیم.

۶- ما آمادگی کامل پیدا کردیم که همه غیر از خودمان، درست کاری پیشه کنند.

7- ما خواستار آن شدیم که همه خود را تغییر بدهند یا از زندگی ما بیرون بروند.قدم های حماقت,اقرار کردیم,به این باور رسیدیم,ما تصمیم گرفتیم,ترازنامه اخلاقی بی باکانه

8- ما فهرست کاملی از کسانی که به ما صدمه رسانده بودند، تهیه کردیم و تمایل پیدا کردیم که برای انتقام از آنها، پای همه چیز بایستیم.

۹- ما در هرجا که ممکن بود، مستقیما از همه این افراد انتقام گرفتیم، مگر در مواردی که این کار ممکن بود به قیمت جانمان تمام شود یا ما را به زندان بیندازد.

۱۰- ما به تهیه ترازنامه همه، غیر از خودمان ادامه دادیم و هر کجا که دیگران در اشتباه بودند، بی درنگ و مصرانه به رخ شان کشیدیم.

۱۱- ما به جست وجوی راهی برای ایجاد رابطه با نیروی برتری برآمدیم که همه چیز را به شیوه دلخواه ما، سر و سامان دهد.قدم های حماقت,اقرار کردیم,به این باور رسیدیم,ما تصمیم گرفتیم,ترازنامه اخلاقی بی باکانه

۱۲- بر اثر اضمحلال کامل جسمی، عاطفی و معنوی حاصل از برداشت این قدمها، سعی کردیم همه تقصیرها را به گردن دیگران بیندازیم و درخواست ترحم و غمخواری از دیگران را سرلوحه همه امور زندگی خویش قرار دادیم.قدم های حماقت,اقرار کردیم,به این باور رسیدیم,ما تصمیم گرفتیم,ترازنامه اخلاقی بی باکانه

نشریه انجمن معتادان گمنام اکوادور

پیام بهبودی . پاییز 1387

 

 

 

Visits: 337

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!