فعالیت درونی,فقط برای امروز 23 تیر,مقبولیت اجتماعی معتاد,رفتار خشونت آمیز معتاد,بهبودی مداوم معتاد

فعالیت درونی (فقط برای امروز 23 تیر)


فعالیت درونی (فقط برای امروز 23 تیر)

فعالیت درونی,فقط برای امروز 23 تیر,مقبولیت اجتماعی معتاد,رفتار خشونت آمیز معتاد,بهبودی مداوم معتاد

مقبولیت اجتماعی به معنی بهبودی نیست.

کتاب پایه

***

یکی از اولین اتفاقاتی که در بهبودی برای ما رخ می دهد، این است که به تدریج بهتر به نظر می رسیم، سالم تر می شویم ؛ به حمام می رویم ؛ به طرز مناسب تری لباس می پوشیم و بدون تحریک شدن به وسیله اعتیاد فعال ، بسیاری از ما سرانجام دزدی ، دروغ گویی و رفتار خشونت آمیز را کنار می گذاریم.

کم کم با کنار گذاشتن مواد مخدر، طبیعی به نظر می رسیم ،طبیعی به نظر رسیدن با طبیعی بودن بسیار متفاوت است، مقبولیت در انظار مردم دنیا، یکی از مزایای بهبودی است ؛ اما با بهبودی یکسان نیست.

می توانیم از مزایای بهبودی لذت ببریم، اما باید مراقب باشیم منبع واقعی آنها را تقویت کنیم، بهبودی مداوم با مقبولیت از سوی دیگران حاصل نمی شود، بلکه با رشد درونی فعال شده از طریق قدمهای دوازده گانه به دست می آید.

***

فقط برای امروز 23 تیر,مقبولیت اجتماعی معتاد,رفتار خشونت آمیز معتاد,بهبودی مداوم معتاد

فقط برای امروز : می دانم ظاهر خوب به تنهایی کافی نیست، بهبودی مداوم فعالیتی درونی است.

کم کم با کنار گذاشتن مواد مخدر، طبیعی به نظر می رسیم ،طبیعی به نظر رسیدن با طبیعی بودن بسیار متفاوت است، مقبولیت در انظار مردم دنیا، یکی از مزایای بهبودی است ؛ اما با بهبودی یکسان نیست.می توانیم از مزایای بهبودی لذت ببریم، اما باید مراقب باشیم منبع واقعی آنها را تقویت کنیم، بهبودی مداوم با مقبولیت از سوی دیگران حاصل نمی شود، بلکه با رشد درونی فعال شده از طریق قدمهای دوازده گانه به دست می آید.

 

Visits: 39

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!