عواقب,فقط برای امروز 18 مهر,عواقب اعتیاد فعال

عواقب (فقط برای امروز 18 مهر)


عواقب (فقط برای امروز 18 مهر)

عواقب,فقط برای امروز 18 مهر,عواقب اعتیاد فعال

«قبل از اینکه پاک شویم، اکثر اعمال ما از روی اجبار بود. امروز، اسیر این نوع طرز فکر نیستیم.»

کتاب پایه

***

آیا تا به حال به انجام کاری وسوسه شده اید که از عواقب خطرناک آن مطلع باشید. آیا تا به حال فکر کرده اید کاری که شما به انجام آن وسوسه شده اید، چقدر به شما صدمه خواهد زد و با این وجود به کار خود ادامه دهید؟

گفته شده که برای هر عملی عواقبی وجود دارد. قبل از اینکه پاک شویم، بسیاری از ما صرفاً به این مسئله اعتقاد نداشتیم. اما اکنون دقیقاً می دانیم این مسئله به چه معناست. وقتی عملی را انجام می دهیم می دانیم که باید تاوان عواقب آن را بپردازیم.

وقتی به خوبی می دانیم مایل به پرداخت تاوان کاری نیستیم، دیگر نمی توانیم ندانسته تصمیم به انجام آن بگیریم.

برای هر عملی پاداش و تاوانی وجود دارد. اگر مایل به پرداخت تاوان کاری هستیم، انجام این کار علیرغم عواقب آن درست است، اما همیشه تاوانی برای پرداخت وجود دارد.

***

فقط برای امروز :  قبل از اینکه به انجام عملی اقدام کنم، درباره عواقب آن فکر می کنم.

 

مطلع باشید. آیا تا به حال فکر کرده اید کاری که شما به انجام آن وسوسه شده اید، چقدر به شما صدمه خواهد زد و با این وجود به کار خود ادامه دهید؟

گفته شده که برای هر عملی عواقبی وجود دارد. قبل از اینکه پاک شویم، بسیاری از ما صرفاً به این مسئله اعتقاد نداشتیم. اما اکنون دقیقاً 

Views: 327

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!