شهامت (فقط برای امروز 8 آبان) شهامت,فقط برای امروز 8 آبان,استقامت یک معتاد,معتاد شجاع,شهامت پاک ماندن

شهامت (فقط برای امروز 8 آبان)


شهامت (فقط برای امروز 8 آبان)

شهامت (فقط برای امروز 8 آبان) شهامت,فقط برای امروز 8 آبان,استقامت یک معتاد,معتاد شجاع,شهامت پاک ماندن

« ایمان نویافته ما در آینده به عنوان اساس مستحکمی برای شهامت عمل می کند. »

کتاب پایه

***

 

معتادان گمنام جای ترس نیست ! رویارویی با زندگی آن طور که هست، بدون مصرف مواد همواره آسان نیست. بهبودی مستلزم چیزی فراتر از فعالیت سخت است؛ مستلزم میزان زیادی شهامت است.

با این وجود، شهامت چیست ؟ نگاهی سریع به فرهنگ لغت به ما خواهد گفت. وقتی به جای عقب نشینی از هر چیزی که فکر می کنیم مشکل، خطرناک یا دردناک است، با آن روبرو می شویم، شهامت داریم. شهامت به معنای دلیر بودن، هدف داشتن و روحیه داشتن است. پس شهامت واقعاً چیست؟ شهامت یک نگرش است، نگرشی حاکی از استقامت.

استقامت چیزی است که یک معتاد در بهبودی واقعاً بدان نیاز دارد. تعهد می دهیم تا صرف نظر از هر چه که اتفاق می افتد به برنامه خود پایبند باشیم و از مصرف دوری کنیم. یک معتاد شجاع فردی است که هیچ گاه و در هیچ شرایطی مصرف نمی کند.

چه چیزی به ما شهامت می دهد؟ برقراری رابطه با نیرویی برتر قدرت و شهامت لازم برای پاک ماندن را در اختیار ما قرار می دهد. می دانیم که تا وقتی در پناه مراقبت خداوند هستیم، قدرت مورد نیاز برای رویارویی با زندگی آن طور که هست را در اختیار داریم.

***

استقامت یک معتاد,معتاد شجاع,شهامت پاک ماندن استقامت یک معتاد,معتاد شجاع,شهامت پاک ماندن

فقط برای امروز: نیرویی برتر دارم که در همه شرایط از من مراقبت می کند. امروز با دانستن این موضوع ، برای به دست آوردن روحیه شهامت تلاش می کنم.

استقامت یک معتاد,معتاد شجاع

Views: 1213

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!