شهامت اعتماد کردن,روحيه تمایل و اتحاد,ادبیات انجمنی,مقطع پاکی


شهامت اعتماد کردن

شهامت اعتماد کردن,روحيه تمایل و اتحاد,ادبیات انجمنی,مقطع پاکی

راه درست یا غلطی برای تجربه نمودن عشق وجود ندارد. آنچه اهمیت دارد این است که به خود اجازه دهیم این امتیاز ویژه را تجربه کنیم. ما آنهایی را که قرار است دوست داشته باشیم دوست داریم و این همیشه به نظر عقلانی نمیاید و ممکن است حتی ظاهر خوبی نیز نداشته باشد.

يك زوج خوشبخت راجع به رابطه شان چنین می گویند: “طی هر روزی , چه يكديگر را دوست داشته باشیم و چه نتوانیم همدیگر را تحمل کنیم، باز هم روز خوبی خواهیم داشت. میتوانیم با يكديگر شوخی کنیم، بجنگیم، در کنار هم باشیم و از مصاحبت یكدیگر لذت ببریم.

شاید از بیرون کمی مشكوك به نظر برسد ، اما ما از هر دقیقه بودن با یکدیگر لذت می بریم”. شاید واقعأ شريك زندگی مان را پیدا کرده باشیم و شاید هم زمان فراگرفتن درسی جدید برایمان رسیده باشد.

زمانی که دست از کنترل برمی داریم و اجازه می دهیم دیگران خودشان باشند، میتوانیم کمی دست از احساس نا امنی کردن برداریم و راجع به اینکه خودمان چه کسی هستیم صادق باشیم.

برای انجام این کار لازم است جدی باشیم ولی آن را سخت نگیریم: میتوانیم شوخ طبع و بازیگوش باشیم، مهربان باشیم و لطافت به خرج بدهیم و بترسیم یا غمگین باشیم. بالاخره می توانیم از این احساس وحشتناك که آنچه هستیم کافی نیست آزاد شويم، یا از شر این احساس که اگر هویت واقعی ما را بفهمند ترك مان مي كنند راحت شویم.

رابطه ما با خودمان تعیین کننده کیفیت رابطه مان با دیگران است. این به نظر خیلی واضح می رسد ، اما زمانی که در شرایط قرار می گیریم, می تواند به سرعت فراموش مان شود. وقتی احساس خوبی نسبت به خودمان نداریم، زمانی که درد می کشیم، تنهاییم یا احساس نا امنی می کنیم.

مطمئنا دوست داریم از کسی بشنویم که حالمان خوب است، اما هرچه بیشتر خودمان را بشناسیم، نیازهایمان را بهتر درک می کنیم و بهتر متوجه میشویم ،چه قابلیت هایی را می توانیم ارائه دهیم. یکی از اعضا چنین توضیح می داد: ” اگر حداقل یکی از طرفین رابطه خودش را بشناسد به این رابطه کمک بزرگی شده است. اما من با اینکه در برنامه جدید نبودم مدتها با خودم غریبه بودم. شهامت اعتماد کردن,روحيه تمایل و اتحاد,ادبیات انجمنی,مقطع پاکی

با صداقت و موشکافانه به درون خود نگریستن، اقدامی است که برخی اوقات انجام می دهم و بعضی اوقات انجام نمی دهم. اكنون متوجه شده ام که میتوانم تعداد زیادی از احساساتم را نام ببرم ، اما این بدین معنا نیست که در تمام لحظات از همه احساساتم آگاهی داشته باشم، بخصوص زمانی که احساسات شدیدی را تجربه كنم.

من هنوز به طور اتوماتيك و غریزه ای تصور می کنم که دچار احساساتی مانند خشم، افسردگی و مقاومت شده ام، حال آنکه احساسات واقعی ام، تنهایی، درماندگی با ترس می باشند.

وقتی با چنین شرایطی مواجه می شوم احساساتم خواه ناخواه افرادی را که از همه به من نزدیک ترند نشانه می روند. اما من خودم را با این ایده آرام می کنم که احساساتم را زودتر از گذشته تشخیص میدهم ، یعنی به جای اینکه یک ماه درد بکشم و یا شاهد به اتمام رسیدن یک رابطه باشم، پس از يك هفته جنين احساساتی را شناسایی می کنم.

البته این بدان معنا نیست که جنين تشخيصی منجر به کاهش آن احساسات شود. یکی از اعضا چنين می گفت: “وقتی شروع به شناسایی احساساتمان در همان زمانی که اتفاق می افتد می کنیم، می توانیم پاداش نهفته در قدم دهم را ببينيم”. زمانی که بتوانیم واکنش خود را شناسایی کنیم ، میتوانیم به جای عکس العمل نشان دادن از خود واکنشی حساب شده نشان دهیم به کار گرفتن اصول در رابطه مان بدین معنا نیست که تبدیل به شخص دیگری گشته ایم و یا از روی ناصادقی عمل می کنیم ، اما چنین کاری میتواند در ابتدا برایمان ناخوشایند باشد.

هم چنان که شروع میکنیم راههای جدیدی برای پاسخ های حساب شده مان و عکس العمل هایمان انتخاب کنیم ، راهنمایمان می تواند برايمان كمك بزرگی باشد، همچنانکه شروع می کنیم به تعويض طرز فکرهای قدیمی و معیوب با ایده ها و روش های جدید مسائلی پیش می آید که ممکن است ، قبلا هرگز بدان ها بر نخورده باشیم.

طی چنین فرایندی ما با گزینه ها و چالش هائی روبرو می شویم که پیش بینی شان نکرده بودیم. وقتی اتحاد را در درجه اول قرار می دهیم ، بودن در یک رابطه برایمان به تجربه ای متفاوت تبدیل می گردد. شهامت اعتماد کردن,روحيه تمایل و اتحاد,ادبیات انجمنی,مقطع پاکی

کنار گذاشتن نیازهای مان و در نظر گرفتن منافع هر دو طرف یک رابطه و با کل خانواده بدین معنا نیست که اجازه دهیم ، نیاز هایمان نادیده گرفته شده و با اذعان نگردند. ما شروع به دیدن این نکته می کنیم که اگر هر دوی ما با روحيه تمایل و اتحاد و وارد این رابطه شویم.

هریک از ما به آنچه نیاز که داریم خواهیم رسید و اگر باور داشته باشیم که اتحادمان باید در اولویت قرار بگیرد، می توانیم نتیجه کار را به نیرویی برتر از خودمان واگذار کنیم.

خوداتکایی بی اصل روحانی است و یاد گرفتن حمایت از روحمان بلکه بخش حیاتی از رشد و نمو ماست. البته ما آنرا به تنهایی انجام نمی دهیم، ما گروه، راهنما، دوستان قابل اعتماد و نیروی برترمان را داریم که به ما كمك مي كنند به راهمان ادامه دهیم. شهامت اعتماد کردن,روحيه تمایل و اتحاد,ادبیات انجمنی,مقطع پاکی

ما پیروزی ها و سختی های خود را با طرف مقابلمان در میان می گذاریم، اما یاد می گیریم مسئولیت حال و روزمان و با کیفیت کلی زندگیمان را بر دوش آنها قرار ندهیم.

وقتی بتوانیم روز بدی داشته باشیم و در عین حال اصرار نداشته باشیم که شریک زندگیمان نیز روز بدی داشته باشد، می دانیم که چیزی واقعا در حال عوض شدن است.

یکی از اعضا چنين گفت: “اولین باری که عصبانی به خانه آمدم ،  وقتی شریک زندگیم شروع به ایراد گرفتن کرد و من سخن اشتباه بعدی را به زبان نیاوردم، فهمیدم که یک نیروی برتر دارد در زندگيم كار می كند” آموختن تفاوت بین داشتن يك شريك زندگی و کسی را گروگان گرفتن ، با گروگان گرفته شدن برای بسیاری از ما گام بزرگی محسوب می گردد. “دست از توقعات برداشتن” نام قشنگی برای دست از کنترل برداشتن است.

وقتی به شريكمان و به خودمان اجازه داشتن یک استقلال شخصی را می دهیم، خواهیم توانست با سرعتی که مناسب حالمان است رشد و تغيير كنيم تحت این شرایط رابطه مان میتواند بواسطه آنچه که هریک از ما بر سر سفره میاوریم، شکوفا گردد. شهامت اعتماد کردن,روحيه تمایل و اتحاد,ادبیات انجمنی,مقطع پاکی

وقتی تمایل داریم که آرام در رابطه بمانیم، حتی زمانی که رابطه تغییر میکند با خودمان تغییر می کنیم، به درک جديدي از تعهد دست میاییم. همانطور که بعضی اوقات در بهبودی به مصرف مواد فکر کردن امری عادی است، در نزديكترين رابطه مان نیز فکر فرار را برقرار ترجیح دادن, به سراغمان میاید.

ماندن در رابطه علی رغم داشتن میل شدیدی به ترک آن میتواند تمرین روحانی عظیمی برایمان باشد. اگر تمایل داشته باشیم برای پاسخ های مورد نیازمان صبر به خرج دهیم، معمولا يك راه حل عقلانی پر ایمان آشکار خواهد شد. برای عبور از میان مشکلاتی که در روابط مان بدانها بر می خوریم، داشتن روشن بینی امری حیاتی است.

بودن در یک رابطه احساسی با کسی که در بهبودی نیست چالش های مخصوص خودش را در بردارد. یکی از این چالش ها این است که احساس کنیم مورد قضاوت دوستانمان در جلسات قرار گرفته و یا از آنها رانده شده ایم. شهامت اعتماد کردن,روحيه تمایل و اتحاد,ادبیات انجمنی,مقطع پاکی

اکثر اوقات ما دیگران را در قالب دو گروه مختلف می بينيم با کسانی که در بهبودی هستند و با آنهایی که به بهبودی نیاز دارند، ممکن است تصور كنيم داشتن یک رابطه سالم با کسی که در بهبودی نیست امکان پذیر نباشد ، اما واقعیت امر این است که احتمال خرسندی ما از چنين رابطه ای, تفاوت چندانی با احتمال رضایت مان از رابطه ای که هر دو طرف آن در بهبودی باشند، نخواهد داشت.

شاید نیاز باشد کار بیشتری انجام دهیم تا بتوانيم تعادلی بین تعهدات خود نسبت به شريک زندگی مان و بهبوديمان برقرار کنیم. وقتی در تعادل نیستیم این طور به نظر می رسد در عین حال در زندگی موازی را پیگیری می کنیم.

ممكن است در رابطه شخصی مان برای رساندن منظور خود و با توضيح احساساتمان, از ادبیات انجمنی استفاده کنیم. اما باید بدانیم که روابط به درک متقابل و یاد گیری نیاز دارند. در جلسات ابزاری را پیدا می کنیم که کمک می کنند روابط دلخواه مان را در زندگی داشته باشیم ، اما در بیرون از انجمن راههایی را برای به کار بردن اصولی که آموخته ایم، پیدا می کنیم بدون اینکه لزوما نامی بر روی اعمالمان بگذاریم. شهامت اعتماد کردن,روحيه تمایل و اتحاد,ادبیات انجمنی,مقطع پاکی

زمانی که اصول برنامه را در زندگی خود به کار می گیریم, انعطاف مورد نیاز روابط را آسانتر بدست می آوریم، یاد می گیریم ، بلافاصله پس از اینکه چالش ها بوجود می آیند آنها را برطرف كنيم و شهامت پیدا می کنیم آنچه را که فکر و احساس میکنيم ، بيان كنيم ،حتی اگر چنین کاری برایمان ناراحت کننده باشد.

تمایل به تغییر بدین معناست که می توانیم به روابط اجازه رشد دهيم به شور و احساس اولیه مان تعادل بخشيم و تبدیل به چیزی شویم که قبلا تصور آن را نمی کردیم. وقتی رابطه ای که برایمان اهمیت دارد، کار نمی کند ، اینطور به نظر می رسد که هیچ چیز دیگری کار نمی کند.

جنگ و دعوا با آنهایی که دوستشان داریم میتواند بسیار ناخوشایند باشد و خاتمه یافتن یک رابطه عاشقانه با رابطه با يك دوست نیز می تواند امواج بسیار عظیمی از احساسات را درما ایجاد کند.

مشکلاتی که طی رابطه گذاشتن بوجود میایند برای همه انسانها چالش انگیزند اما چنین مشکلاتی برای معتادان خطرات بخصوصی را به همراه دارند ،درد ناشی از چنین مشکلاتی میتواند آنقدر زیاد باشد که مصرف کردن دوباره, تبديل به يک گزينه شود.

اگر به نظر برسد دوستان ما در بهبودی از طرف مقابل مان جانبداری می کنند، ممکن است چنان احساس بیگانی در ما به وجود آید که در جلسات احساس نا امنی نموده و از رفتن با آنها اجتناب کنیم. شهامت اعتماد کردن,روحيه تمایل و اتحاد,ادبیات انجمنی,مقطع پاکی

مثلث قدیمی ترس، خشم و رنجش میتواند در ما این احساس را ایجاد کند که گویی در يك قفس آهنی گیر افتاده ایم. در عین حال ممکن است هیچ تمایلی برای استفاده از پاد زهر این وضعيت که همان ارتباط با دیگران می باشد، نداشته باشیم.

وقتی در حال ترد كردن هستیم انجام کارهای ساده ای مانند غذا خوردن، خوابیدن و سركار رفتن میتواند برایمان بسیار دشوار باشد. تازه واردانی که اطراف ما هستند میتوانند الگوهای قدرتمندی بوده و به ما یادآوری کنند که وقتی عذاب میکشیم باید حضور پیدا کنیم و از دیگران تقاضای کمک كنيم.

هر عضو و یا هر مقطع پاکی, آماده است تا زندگی مان را نجات دهد ممكن است بعد از کمی تعمق به این نتیجه برسیم که رابطه ای که در آن هستیم باید واقعأ خاتمه پيدا كند. اما بهتر است آنرا طوری به پایان برسانیم که با آن احساس راحتی می کنیم و عجولانه و از روی وسوسه و اجبار آن را انجام ندهیم.

اگر این کار را بکنیم ، احتمالا شرایط دردناکی را پشت سر می گذاریم که در آینده مجبور به سر و سامان دادن آن شویم. خاتمه دادن به يك رابطه بدین معنا نیست که يك نفر آدمی بدی بوده و باید اشتباه کرده باشد، بالعكس, چنین چیزی در واقع میتواند بهترین حالت ممکن برای طرفین آن ربطه باشد.

ما می توانیم احساس کنیم که به خاطر چیزهایی مانند تأييد جامعه فرزندانمان, خود خوشنودی و یا ترس, باید در یک رابطه احساسی باقی بمانیم. حتی زمانی که می دانیم زمان خاتمه آن رابطه فرا رسیده است.

وقتی کاری را که فکر میکنیم درست است، انجام داده و برای توجیه اعمالمان عمدأ خسارتی به بار نمیاوریم، شهامت خود را به نمایش گذاشته ایم. دیگر نیاز نداریم برای خاتمه دادن به ازدواجمان وارد رابطه نامشروع با فرد دیگری شویم. ممکن است بر ایمان روشن باشد که از ابتدا وارد چنین ازدواجی نشویم و یا اینکه با بزرگواری و عزت نفس از آن خارج گردیم. ما طرز تفکر بچه مدرسه ای مان را رها کرده و به خود اجازه می دهیم به عنوان افرادی بالغ در روابط مان حضور داشته باشیم و با تمایل و آمادگی، در تجارب یکدیگر شریک شویم.

شهامت اعتماد کردن,روحيه تمایل و اتحاد,ادبیات انجمنی,مقطع پاکی
گاه زمانی که در حال کنار آمدن با خاتمه يك رابطه هستیم، نسبت به شدت احساساتمان متعجب می شویم. به نظر میرسد واکنشی که نسبت به از دست دادن یک رابطه تجربه میکنیم، کاملا نامتناسب و افراطی باشد.

این دلیل نمی شود که خود را قضاوت کنیم یا وانمود کنیم چنین چیزی در حال اتفاق افتادن نیست، حتی اگر وسوسه آن را داشته باشیم.

چیزی به نام درست یا غلط در مورد احساساتی که داریم وجود ندارد. بعضی از احساساتی که در زمان مصرف قادر به تجربه کردنشان نبودیم، در زمان پاکی هنوز انتظارمان را می کشند و از دست دادن شخصی در بهبودی باعث سرازیر شدن احساساتی می شود که در گذشته باید تجربه می کردیم، احساساتی که مربوط به از دست دادن های گذشته می شدند و ما بواسطه مصرف مواد نتوانسته بودیم آنها را تجربه نموده و آنطور که باید و شاید سوگواری کنیم.

زمانی که وارد این نوع احساسات میشویم، راهنمایان میتواند ریسمان نجاتی برایمان باشد. اگر تمایل داشته باشیم شرایط را تحمل کنیم، به فرایند بهبودی اعتماد کنیم و کارهای لازم را انجام دهیم، می توانيم التيام واقعی را در قدم ها تجربه کنیم. درست است که امکان لغزش وجود دارد اما امکان اینکه زندگی مان از طريق قمار، خرید، روابط جنسی و پرخوری و هر چیزی که باعث شود احساساتمان پس زده شوند, غیر قابل اداره گردد نیز وجود دارد. شهامت اعتماد کردن,روحيه تمایل و اتحاد,ادبیات انجمنی,مقطع پاکی

در بهبودی, برخی از ما قبل از اینکه بخواهیم یا بتوانیم با زور از میان درد عبور کنیم و نگاهی صادقانه به خود و شرایط مان بیاندازیم، سالها این الگوهای رفتاری را تکرار می کنیم ،مبنای ایده های ما در مورد روابط معمولا همه چیز هست به غير از واقعیت. میخواهیم باور داشته باشیم که روابط خود به خود اتفاق می افتند و ما همانطور که سوار یک اسب چوبی در یک شهر بازی می شویم، می توانیم وارد يك رابطه شویم و به طوری اتوماتیک حرکت کنیم و از آن لذت ببریم.

همانطور که تصور می کردیم مجموعه خاصی از مواد مختلف همه چیز را برایمان درست می کرد، گاه تصور می کنیم که مجموعه ای از ویژگی های خاصی که در کنار هم قرار می گیرند،یک شریک زندگی ایده آل را برایمان فراهم می کنند.

ما توقعات غیر واقعی بر دوش خود و دیگران می گذاریم، بر اساس اینکه اوضاع باید چگونه باشد” رؤيا پردازی و تصویرسازی میکنیم. رابطه یک چیز پیدا کردنی نیست بلکه چیزیست که باید ساخته شود ما باید با حضور خود در بنا نمودن این رابطه مشارکت کنیم. زمانی که شروع به مراقبت از خود می نماییم ، انواع روابط صمیمانه در دسترس ما قرار می گیرد.

شهامت اعتماد کردن,روحيه تمایل و اتحاد,ادبیات انجمنی,مقطع پاکی

منبع : کتاب پاک زیستن

 

 

Visits: 64

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!