سختی ها,فقط برای امروز 12 بهمن,انزوای حاصل از اعتیاد,بیماری مهلک اعتیاد,اصول بهبودی

سختی ها (فقط برای امروز 12 بهمن)

سختی ها,فقط برای امروز 12 بهمن,انزوای حاصل از اعتیاد,بیماری مهلک اعتیاد,اصول بهبودی

احساس متفاوتی داشتیم…. تنها پس از تسلیم قادر به غلبه بر انزوای حاصل از اعتیاد هستیم .

کتاب پایه

***

بریده بریده حرف می زدیم و سعی می کردیم حقیقت را پنهان کنیم: اما شما متوجه نیستی! من فرق کرده ام! من واقعاً این موضوع را جدی می گویم !

از این جملات بارها و بارها در دوران اعتیاد فعال خود استفاده می کردیم، یا سعی در فرار از عواقب کارهای خود می کردیم و یا از قوانینی که شامل هر شخص دیگری می شود، پیروی نمی کردیم. شاید در جلسه اول خود، از این مسائل می نالیدیم. شاید اخیراً نیز از این مسائل شکوه می کنیم.

بنابر این، بسیاری از ما احساس متفاوت یا منحصر به فردی داریم، به عنوان یک فرد معتاد، تقریباً می توانیم از هر چیزی برای منزوی کردن خود استفاده کنیم، اما بهانه ای برای از دست دادن فرصت بهبودی وجود ندارد و هیچ چیز نمی تواند ما را برای این برنامه فاقد صلاحیت سازد، نه یک بیماری مهلک، نه فقر، نه هیچ چیز دیگر.

هزاران معتاد وجود دارند که با وجود سختی های واقعی خود در زندگی بهبودی پیدا کرده اند. علیرغم، یا شاید در مقابله با، این سختی ها، بیداری روحانی آنها از طریق انجام این برنامه رشد کرده است.

وقتی سخن از بهبودی به میان می آید، شرایط و تفاوت های فردی ما مرتبط محسوب نمی شوند، با صرف نظر کردن از شرایط استثنایی خود و تسلیم شدن به این شیوه ساده زندگی، قطعاً احساس می کنیم که جزیی از چیزی هستیم و این احساس به ما نیرو می دهد تا از گرفتاری ها و مشکلات زندگی به راحتی عبور کنیم.

***

سختی ها,فقط برای امروز 12 بهمن,انزوای حاصل از اعتیاد,بیماری مهلک اعتیاد,اصول بهبودی

فقط برای امروز : شرایط استثنایی خود را نادیده می گیرم و از اصول بهبودی که در آن با بسیاری از افراد دیگر شریک هستم، استقبال می کنم، سختی ها من را از بهبودی جدا نمی کند؛ بلکه مرا به سوی آن جذب  می کند.

 ارتباطات کلید سنت نهم است,مفهوم خدماتی انجمن,خدمات در NA,گر

Views: 1443

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!