خویشتن پذیری,فقط برای امروز 6 اردیبهشت,تغییر نگرش معتاد,پیشرفت در بهبودی معتاد,فرآیند خویشتن پذیری معتاد

خویشتن پذیری (فقط برای امروز 6 اردیبهشت)

خویشتن پذیری,فقط برای امروز 6 اردیبهشت,تغییر نگرش معتاد,پیشرفت در بهبودی معتاد,فرآیند خویشتن پذیری معتاد

مؤثرترین روش خویشتن پذیری  از طریق به کار بردن قدمهای دوازده گانه بهبودی است.

جزوه خویشتن‌پذیری 

***

اکثر ما وقتی به معتادان گمنام می آییم خود را به اندازه کافی نپذیرفته ایم، به ویرانی بزرگی که در دوران اعتیاد فعال خود ایجاد کرده بودیم، نگاه می کنیم و از خود متنفر می شویم، ما در پذیرفتن گذشته خود و  خویشتن بینی حاصل از آن مشکل داشتیم.

وقتی برای اولین بار می پذیریم به یک بیماری به نام اعتیاد مبتلا هستیم، خویشتن پذیری با سرعت بیشتری حاصل می شود، زیرا پذیرفتن خود به عنوان یک بیمار آسانتر از پذیرفتن خود به عنوان یک فرد بد است، هر چه خویشتن پذیری آسانتر باشد، پذیرفتن مسئولیت برای خود آسانتر خواهد شد.

از طریق فرآیند بهبودی مداوم، به خویشتن پذیری دست می یابیم، کار کردن قدمهای دوازده گانه معتادان گمنام به ما می آموزد خود و زندگی خود را بپذیریم، اصول روحانی مانند تسلیم، صداقت، ایمان و فروتنی به ما در رهایی از بار سنگین اشتباهات گذشته خود کمک می کند، با به کار بردن این اصول در زندگی روزمره خود نگرش ما تغییر می کند، با پیشرفت در بهبودی، خویشتن پذیری نیز رشد می کند.

***

خویشتن پذیری,فقط برای امروز 6 اردیبهشت,تغییر نگرش معتاد,پیشرفت در بهبودی معتاد,فرآیند خویشتن پذیری معتاد

فقط برای امروز : خویشتن پذیری فرآیندی است که از طریق قدمهای دوازده گانه فعال شده است، امروز، به این فرآیند اعتماد می کنم، قدمها را کار می‌کنم و خویشتن پذیری را یاد می گیرم.

 

 

 

 

Visits: 567

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!