خدمتگزاران,مورد اعتماد گروه,وظایف و مسئولیت ها,اجزای بهبودی na

خدمتگزاران,مورد اعتماد گروه,وظایف و مسئولیت ها,اجزای بهبودی na


خدمتگزاران مورد اعتماد گروه وظایف و مسئولیت ها

خدمتگزاران,مورد اعتماد گروه,وظایف و مسئولیت ها,اجزای بهبودی na,فضای بهبودی na

خدمت یکی از مهمترین اجزای بهبودی در معتادان گمنام است. اگر اعضای پیشکسوت نبود، اغلب ما شاید هرگز بهبودی پیدا نمی کردیم. ما نیز، اکنون که از اعتیاد فعال رهایی یافته ایم، می توانیم به انجمن خدمت کنیم. خدمت در NA از گروه آغاز می شود، جایی که در آن، پیام NA بی واسطه در اختیار معتادانی قرار می گیرد که هنوز در عذاب هستند. در این جزوه چند پست بنیادین خدماتی در گروه تشریح شده است. کتابچه گروه نیز منبع مفیدی در همین زمینه برای گروه های NA است.

کار اصلی گروه های NA برگزاری جلساتی است که در آن، معتادان بتوانند پیام بهبودی را با یکدیگر در میان بگذارند. قدرت هر گروهی به خدمت گزاران مورد اعتماد و سایر اعضای آن گروه بستگی دارد. خدمتگزاران مورد اعتماد، زمینه را برای نوعی فضای پایدار بهبودی آماده می کنند. اعضایی که به طور منظم در جلسات گروه شرکت می کنند و پیام بهبودی قویی را به مشارکت می گذارند ، به این فضای بهبودی می افزایند. کارهای لازم برای برگزاری جلسات در هر گروهی فرق می کند، ولی پست های خدمتگزاران مورد اعتماد در خیلی جاها یکسان است.

خدمتگزاران,مورد اعتماد گروه,وظایف و مسئولیت ها,اجزای بهبودی na,فضای بهبودی na

محتوا، نه قالب

توضیحاتی که در این متن آمده، پیشنهاداتی است بر اساس تجربه مشترک و مطالبی از جزوات خدماتی موجود. روش هر گروهی در کارها اغلب متفاوت است. هر گروه مختار است برای تقسیم کارها با انجام وظایفی که در این جزوه نیامده، پست های دیگری ایجاد کند. اغلب گروه ها چند نفر از اعضا را انتخاب می کنند تا وظایف مشخصی را انجام دهند، مثل چیدن یا نظافت جلسه، هماهنگی با سخنرانان، فروش نشریات، پذیرایی، یا خوشامدگویی. اینها همه به بزرگی یا کوچکی گروه و نیازهای آن بستگی دارد.

خدمتگزاران,مورد اعتماد گروه,وظایف و مسئولیت ها,اجزای بهبودی na,فضای بهبودی na

بعضی پست ها برای شریک کردن تازه واردان در کارها، ایده آل است. هر گروهی می تواند پیگیر روش های خلاقانه برای برقراری حال و هوایی گرم و جذاب باشد. وقتی توجه ما معطوف به هدف اصلی است .خدمت گروه تاثیری ژرف بر زندگی بسیاری از معتادان می گذارد.

 

Views: 1652

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!