تعهد ما اميدى تازه مى بخشد, بازگشت به برنامه, شوق پاکی,عضو قدیمی NA,

تعهد ما اميدى تازه مى بخشد, بازگشت به برنامه, شوق پاکی,عضو قدیمی NA,


تعهد ما اميدى تازه مى بخشد

تعهد ما اميدى تازه مى بخشد, بازگشت به برنامه, شوق پاکی,عضو قدیمی NA,

همه ى ما بعضى اوقات از لحاظ جسمى، عاطفى و روحانى نياز به تجديدِ انرژى داريم. ما اين اجزاء وجودمان را از يك ديگر جدا مى كنيم، تا بتوانيم راحت تر درباره ى شان صحبت كنيم، اما در واقع آن ها همه گى به هم مربوط هستند. به طور مثال، ما وقتى از لحاظ جسمى خسته هستيم، از لحاظ عاطفى حساس تر مى شويم، يا وقتى از نظر عاطفى خسته هستيم، از لحاظ جسمى راحت تر بيمار مى شويم. اگر از نظر روحانى خسته و پژمرده باشيم، به شدت احساس عدم امنيت مى كنيم. بعضى از ما زمانى كه سرمان شلوغ است و در حال حركت هستيم، در بهترين شرايطِ خود قرار داريم. بر عكس بعضى ديگر از ما به تنهائى و سكوت نياز دارند تا بتوانند تجديد انرژى كنند، شايد با مراقبه اى مختصر يا شايد رفتن به جلسه.

كمك به ديگران، شايد بهترين كار جهتِ كمك به خودمان و اطرافيان مان باشد. مشاهده ى اين كه برنامه در زندگى ديگران كار مى كند، تأكيدى بر تعهد ماست و به ما اميدى تازه مى بخشد. يكى از اعضاء مى گفت:” در ده سال پاكى به بن بست رسيدم. مسئله اى كه باعث بازگشت من به برنامه شد، يك گروه از تازه واردان بود كه شور و شوق شان باعث بيدارى من گرديد. همان شور و شوقي كه در اوايل باعث پاك ماندن من شد.” ما تغيير ديگران را خيلى سريع تر تشخيص مى دهيم تا تغيير خودمان را.

بعضى از ما از طريق كار كردن با تازه واردان رشد مى كنيم. ما فقط با بخشيدن چيزى كه داريم، مى توانيم آن را براى خود حفظ كنيم، اما تا زمانى كه شروع به بخشيدن و خرج كردن نكنيم، خودمان هم نمى دانيم كه چه چيزى در اختيارمان استزمانى كه مشغول سر و كله زدن با كسى هستيم كه گرفتار است و درد مى كشد، در لحظه منابع يا توانائى هائى در خود كشف مى كنيم كه هرگز از وجودشان خبر نداشتيم. زمانى كه مى بينيم، كسى پيام ما را گرفته و  در حالِ شروع بهبودى است، احساسِ سپاس گزارى عميقى به ما دست مى دهد. ما درباره ى اين كه چه كسى بهبود پيدا مى كند، حق انتخابى نداريم. ما انتخاب نمى كنيم كه به چه كسى كمك كنيم. بعضى اوقات سخت است كه بارها شاهد باشيم، جرقه اى زده مى شود، و سپس بر زمين مى افتد و خاموش مى گردد. زمانى كه حضور داريم و نقش خود را انجام مى دهيم، پيام بهبودى به گردش در مى آيد و رسانده مى شود. يكى از اعضاء مى گفت:” وقتى كه به كسى در كاركرد قدم ها كمك مى كنم، احساس مى كنم ابزارى جهت اجراى اراده ى نيروى برترم هستم. من مسئول نتيجه كار نيستم، من فقط مسئوليت دارم تا در دسترس باشم.”

تلاشى كه ما براى ساختن انجمن مان كرده ايم، باعث شده تا در مقايسه با روزهاى ابتدائى تجربه، نيرو و اميدى فراوان در دسترس اعضاء جديد قرا گيرد. اما مهارت هائى كه جهت حفظ اتحاد و ثبات انجمن پس از تشكيل آن نياز داريم، بسيار متفاوت است. ممكن است پس از مدتى و وقتى كه تبديل به يك عضو قديمى شديم، احساس كنيم كه كسى به ما اهميت نمى دهد و فراموش شده ايم. مشكلى كه در تبديل شدن به يك دايناسور( لقبى است براى اعضاء قديمى) وجود دارد، اين است كه نسل آن منقرض شده است. فعال باقى ماندن در انجمن به ما كمك مى كند تا رشد كنيم و باعث تغيير ما مى شود.

تعهد ما اميدى تازه مى بخشد, بازگشت به برنامه, شوق پاکی,عضو قدیمی NA,

 واقع بينى ،قسمت اول

تعهد ما اميدى تازه مى بخشد, بازگشت به برنامه, شوق پاکی,عضو قدیمی NA,

وب‌ سایت رسمی انجمن معتادان گمنام :  https://nairan.org

نرم‌ افزار آدرس جلسات : Meeting.nairan.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران :  https://forum.na-iran.org

آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو : https://nairan.org/?p=354704

دفترچه تلفن خدماتی نواحی : Phone.nairan.org

اپلیکیشن آدرس جلسات : https://nairan.org/?p=354277

تعهد ما اميدى تازه مى بخشد, بازگشت به برنامه, شوق پاکی,عضو قدیمی NA,

 

 

Visits: 45

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!