تسلیم,فقط برای امروز 2 تیر,تسلیم اساس بهبودی,مزایای تسلیم معتاد,اولین تسلیم معتاد

تسلیم (فقط برای امروز 2 تیر)


تسلیم (فقط برای امروز 2 تیر)

تسلیم,فقط برای امروز 2 تیر,تسلیم اساس بهبودی,مزایای تسلیم معتاد,اولین تسلیم معتاد


به طور تصادفی با این انجمن که پر از عشق، صداقت، روشن بینی یا تمایل است، برخورد نکردیم…. وقتی شکست خوردیم، تمایل پیدا کردیم.

کتاب پایه

***

تسلیم اساس لازم بهبودی است، اما گاهی اوقات با آن می جنگیم، اکثر ما پس از گذشت مدتی از پاکی به گذشته نگاه می کنیم و متحیر می شویم از اینکه چرا برای انکار عجز خود به سختی می جنگیدیم، در حالی که تسلیم سرانجام همان چیزی بود که زندگی ما را نجات داد.

وقتی بهبود پیدا می کنیم، فرصت های جدید برای تسلیم شدن خود را نشان می دهند، یا می توانیم با همه کس و همه چیزی که روبرو می شویم، درگیر شویم و یا با به یاد آوردن مزایای حاصل از اولین تسلیم خود، از جنگ دست برداریم.

بیشتر دردی که تجربه می کنیم از جنگ، و نه از تسلیم نشأت می گیرد، در حقیقت، وقتی تسلیم می شویم، درد پایان  می یابد و امید جای آن را می گیرد.

به تدریج باور می کنیم که همه چیز به خوبی پیش می رود و پس از مدتی متوجه می شویم که نتیجتاً زندگی ما خیلی بهتر شده است، همان طور احساس می کنیم که پس از تسلیم شدن در برابر این خیال باطل که می توانیم مصرف خود را کنترل کنیم، احساس می کردیم، آسوده، آزاد و سرشار از امید و طراوت.

***

 

فقط برای امروز : آیا امروز باید در برابر چیزی تسلیم شوم؟ اولین تسلیم خود را به خاطر می آورم و به خود یادآور می شوم که دیگر نیازی به جنگیدن ندارم.

مزایای تسلیم معتاد,اولین تسلیم معتاد

Views: 1532

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!