تسلیم,فقط برای امروز 1 آبان,تحت اختیار اعتیاد,از طریق برنامه NA

تسلیم (فقط برای امروز 1 آبان)

تسلیم,فقط برای امروز 1 آبان,تحت اختیار اعتیاد,از طریق برنامه NA

« با تسلیم اختیار، قدرت خیلی بیشتری به دست می آوریم. »

کتاب پایه

***

وقتی مصرف می کردیم، هر کاری را برای تحت اختیار درآوردن اوضاع انجام می دادیم. از هر نقشه ای برای تحت کنترل درآوردن دنیای خود استفاده می کردیم. وقتی چیزی را که می خواستیم به دست می آوردیم، احساس قدرت و شکست ناپذیری می کردیم؛ وقتی به دست نمی آوردیم، احساس آسیب پذیری و شکست می کردیم.

اما این امر جلوی ما را نگرفت، بلکه تنها باعث شد تلاش های بیشتری را برای کنترل و تغییر دادن زندگی خود به وضعیتی قابل اداره به کار گیریم.

دسیسه چینی راهی برای انکار عجز بود. تا وقتی حواس خود را به نقشه های خود جلب می کردیم، می توانستیم خارج از کنترل بودن خود را نپذیریم. به تدریج فهمیدیم که زندگی ما غیر قابل اداره شده است و هیچ کلاهبرداری و تقلبی در جهان زندگی ما را سرو سامان نمی داد.

وقتی به عجز خود اقرار کردیم، از تلاش برای کنترل و اداره مسیر خود به سوی زندگی بهتر دست کشیدیم و تسلیم شدیم. در حالی که خود به تنهایی از قدرت کافی برخوردار نبودیم از نیرویی برتر از خود کمک خواستیم؛ در هنگام نیاز به پشتیبانی و راهنمایی، از این نیرو خواستیم از اراده و زندگی ما مراقبت کند.

به جای اینکه برای برنامه ریزی زندگی خود تلاش کنیم، از دیگران خواستیم  تجربه خود را در اجرای برنامه NA با ما در میان بگذارند. قدرت و راهنمایی مورد نیاز ما در اطراف ما قرار دارد؛ تنها باید به نفس خود پشت کنیم تا آن را پیدا کنیم.

***

تسلیم,فقط برای امروز 1 آبان,تحت اختیار اعتیاد,از طریق برنامه NA

فقط برای امروز: سعی نمی کنم برای دستیابی به یک زندگی قابل اداره دسیسه چینی و تقلب کنم. از طریق برنامه NA خود را به مراقبت نیروی برتر تسلیم می کنم.

 

 

ایجاد تغییر,فقط برای امروز 21 مهر,تماس با تازه وارد,تغییر در NA

ایجاد تغییر,فقط برای امروز 21 مهر,تماس با تازه وارد,تغییر در NA

 

Visits: 378

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!