بیست و دو سال پاکی,غرق شادی,احساس نا امیدی,دوست داشتم بمیرم,به آینده امیدوار هستم

بیست و دو سال پاکی

بیست و دو سال پاکی,غرق شادی,احساس نا امیدی,دوست داشتم بمیرم,به آینده امیدوار هستم

من اینجا نشسته ام و برای رفتن به یک جلسه آماده می شوم و غرق شادی، سپاسگزاری و آرامش هستم. در بیست و دو سال پیش در چنین شبی  وارد زندگی جدیدم شدم.آن موقع در حال گریه کردن بودم و احساس نا امیدی، بی ارزشی، خلا می کردم و دوست داشتم بمیرم.تمام روز رو مصرف کرده بودم و نمی توانستم بلند شوم.درد و رنجم آنقدر زیاد بود که دیگر هیچ چیز نمی توانست آن را تسکین دهد.بیست و دو سال پاکی,غرق شادی,احساس نا امیدی,دوست داشتم بمیرم,به آینده امیدوار هستم

اما معجزه درشرف وقوع بود. من آن روز دیگر مصرف نکردم و اگر امشب نیز مصرف نکنم و فردا صبح از خواب بیدار شوم ،  22سال است که پاک هستم.امروز دیگر خالی از عشق، ناامید و بی ارزش  نیستم . امروز قلبم سرشار از عشق و سپاسگزاری است و به آینده امیدوار هستم.بیست و دو سال پاکی,غرق شادی,احساس نا امیدی,دوست داشتم بمیرم,به آینده امیدوار هستم

می خواهم از صدها ، اگر نگوییم هزاران نفری که سالها پیش مرا از زندگی تاریک نجات دادند تشکر کنم.اما این موضوع غیر ممکن است زیرا تعداد آنها بسیار زیاد است و تعدادی از آنها در بین ما نیستند. اما اگر این ایمیل را دریافت می کنید، به این دلیل است که زندگی مرا درک کرده اید، مرا دوست داشته اید، به من پیام امید داده اید و از من انسان بهتری ساخته اید، سپاسگزارم.بیست و دو سال پاکی,غرق شادی,احساس نا امیدی,دوست داشتم بمیرم,به آینده امیدوار هستم

من تمام چیزهای زندگیم را مدیون شما هستم و دعا می کنم بتوانم اندکی از آنچه را که به من بخشیده اید را به دیگران بدهم.

 جین

میخواهم از صدها ، اگر نگوییم هزاران نفری که سالها پیش مرا از زندگی تاریک نجات دادند تشکر کنم.اما این موضوع غیر ممکن است زیرا تعداد آنها بسیار زیاد است و تعدادی از آنها در بین ما نیستند. اما اگر این ایمیل را دریافت میکنید، به این دلیل است که زندگی مرا درک کرده اید، مرا دوست داشته اید، به من پیام امید داده اید و از من انسان بهتری ساخته اید. سپاسگزارم.

Visits: 156

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!