بولتن ها,دانلود ترجمه فارسی,بولتن های,خدمات جهانی na

بولتن ها,دانلود ترجمه فارسی,بولتن های,خدمات جهانی na


بولتن ها

بولتن ها,دانلود ترجمه فارسی,بولتن های,خدمات جهانی na

نشريات ، آرم و نام NA متعلق به هيچ شخص خاص، کميته و يا هيئت خاصي نيست و بر طبق قرارداد وديعه از طرف کل انجمن به خدمات جهاني سپرده شده تا از آن محافظت نمايد.

دفتر خدمات جھاني تنھا ناشر منحصر به فرد نشريات NA است و به ھمين دليل ھيچ شخص يا گروھي اجازه چاپ يا قرار دادن نشريات را در سايتھاي اينترنتي ندارد زيرا اين مسئله  باعث زير پا گذاشتن قانون حق چاپ محفوظ ميگردد و ميتواند منافع انجمن در کل را به خطر بياندازد.

 

بر همين اساس ، کليه نشريات ارائه شده در اين وب سايت با کسب اجازه دفتر خدمات جهاني صورت گرفته است.

اگر از برنامه هاي مديريت دانلود استفاده ميکنيد ابتدا آنرا غير فعال نموده و سپس دانلود کنيد

بولتن جلسات با نیازهای خاص

بولتن سرقت از وجوه NA

راهنما

Visits: 127

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!