برگه های خواندنی جلسات NA,اعتياد به مواد مخدر,آتش اعتياد,مبتلا به بيماري اعتياد

برگه های خواندنی جلسات NA,اعتياد به مواد مخدر,آتش اعتياد,مبتلا به بيماري اعتياد


 

برگه های خواندنی جلسات NA

برگه های خواندنی جلسات NA,اعتياد به مواد مخدر,آتش اعتياد,مبتلا به بيماري اعتياد

معتاد کيست؟

 

اكثر ما براي جواب دادن به اين سئوال احتياج به فكر كردن نداريم و جوابش را خوب مي دانيم !

زماني تمام زندگي و فكر و ذكر ما در مواد مخدّر خلاصه شده بود.

ما هميشه يا مشغول گرفتن يا مصرف كردن آن بوديم و يا به دنبال راه تهيه اش  مي گشتيم .

ما زندگي مي كرديم كه مصرف كنيم و مصرف مي كرديم كه زندگي كنيم .

خيلي ساده ، معتاد ، زن يا مردي است كه زندگيش را مواد مخدّر كنترل كند، ما كساني هستيم كه در چنگال يك بيماري مزمن و پيشرونده گرفتاريم و هميشه عاقبتي چون زندان، تيمارستان و مرگ در انتظارمان است .

برگه های خواندنی جلسات NA,اعتياد به مواد مخدر,آتش اعتياد,مبتلا به بيماري اعتياد

دانلود فایل PDF معتاد کیست :

 

گزارش دستور کار کنفرانس (CAR) چیست

 

چرا اين جا هستيم؟

برگه های خواندنی جلسات NA,اعتياد به مواد مخدر,آتش اعتياد,مبتلا به بيماري اعتياد

قبل از پيوستن به انجمن معتادان گمنام، ما اختيار زندگD خود را كاملاً از دست داده بوديم و ديگر نمي‌توانستيم مانند ديگران زندگی كنيم و از آن لذّت ببريم.

براي زندگي به چيزي متفاوت نياز داشتيم و تصور مي‌كرديم كه آن را در مواد مخدر پيدا كرده‌ايم .

براي ما مواد مخدر مهمتر از خانواده، همسر و فرزندانمان شده بود و مي‌بايستي آنرا به هر قيمتي به دست مي‌آورديم.

در اين راه به بسياري از مردم لطمه‌هاي شديد زده‌ايم اما بيش از همه خودمان را آزار داده‌ايم.

ما به خاطر نداشتن جنبة قبول مسئوليت‌هاي فردي، در واقع خودمان براي خودمان گرفتاري درست مي‌كرديم و اينطور به نظر مي‌رسيد كه نمي‌توانيم زندگي را آن طور كه هست قبول كنيم.

اكثر ما متوجه شده بوديم كه اعتيادمان يك خودكشي تدريجي است. اما اعتياد، اين دشمن زيرك زندگي، قدرت انجام هر گونه اقدامي را از ما سلب كرده بود.

در نهايت بسياري از ما كارمان به زندانها كشيده شد. بسياري دست به دامن پزشكان، روانپزشكان و يا مذاهب شديم، اما هيچ يك از آنها براي حل مشكل ما كافي نبود. بيماري ما هميشه يا دوباره عود مي‌كرد و يا بدتر مي‌شد. تا عاقبت از روي ناچاري در معتادان گمنام به يكديگر پناه آورديم.

پس از پيوستن به انجمن معتادان گمنام متوجه شديم كه ما افرادي بيمار هستيم و از بيماريي رنج برده‌ايم كه درمان شناخته‌ شده‌اي ندارد. اما به هرحال مي‌توان آن را در نقطه‌اي از فعاليت باز داشت و پس از آن امكان بهبودي هم وجود دارد.

برگه های خواندنی جلسات NA,اعتياد به مواد مخدر,آتش اعتياد,مبتلا به بيماري اعتياد

دانلود فایل PDF چرا اینجا هستیم :

 

گزارش دستور کار کنفرانس (CAR) چیست

برنامه معتادان گمنام چيست؟

برگه های خواندنی جلسات NA,اعتياد به مواد مخدر,آتش اعتياد,مبتلا به بيماري اعتياد

معتادان گمنام ، يك انجمن غيرانتفاعي از زنان و مرداني است كه اعتياد به مواد مخدر مشكل اصلي زندگي‌شان بوده است.

ما معتاداني هستيم كه در حال بهبوديم و اكنون بطور مرتب گرد هم مي‌آييم تا به كمك هم پاكي خود را حفظ كنيم.

اين برنامه، يك برنامه پرهيز كامل از هرگونه ماده مخدر است. تنها لازمه عضويت در اين انجمن تمايل به قطع مصرف مواد مخدر است.

پيشنهاد مي‌كنيم كه در اين مورد روشن‌بين باشيد و اين فرصت را از دست ندهيد. برنامه‌ ما مركب از اصولي است كه بسيار ساده بيان شده‌اند و ما مي‌توانيم آنها را در زندگي روزمره خود به كار بنديم.

 نكته بسيار مهم اين برنامه، عملي بودن آن است. در معتادان گمنام هيچ شرط و شروطي وجود ندارد. ما به هيچ سازماني وابسته نيستيم. حق عضويتي نداريم و با هيچ سازمان سياسي، مذهبي و يا انتظامي ارتباطي نداريم. هرگز تحت نظر نبوده و نيستيم. هر كس كه مايل باشد بدون در نظر گرفتن سن، مذهب، نژاد و جنسيت مي‌تواند به ما بپيوندد.

براي ما مهم نيست كه شما چه چيز و چقدر مصرف كرده‌ايد و يا آنرا از چه كسي و از كجا خريده‌ايد. كارهايي كه در گذشته كرده‌ايد و يا دارائي و نداري شما براي ما بي‌تفاوت است. تنها چيزي كه براي ما اهميت دارد، اين است كه شما مي‌خواهيد در مورد مشكلتان چه بكنيد و ما چطور مي‌توانيم به شما كمك كنيم. در اينجا تازه‌واردان از همه مهمترند زيرا ما فقط با در ميان گذاشتن آنچه كه داريم، مي‌توانيم آن را حفظ كنيم. تجربه گروهی ما نشان ميی دهد كساني كه بطور مرتب در جلسات شركت مي‌كنند پاك می مانند.

برگه های خواندنی جلسات NA,اعتياد به مواد مخدر,آتش اعتياد,مبتلا به بيماري اعتياد

دانلود فایل PDF برنامه معتادان گمنام چیست :

 

گزارش دستور کار کنفرانس (CAR) چیست

 

چگونگی عملکرد

برگه های خواندنی جلسات NA,اعتياد به مواد مخدر,آتش اعتياد,مبتلا به بيماري اعتياد

اگر شما طالب آنچه كه ما داريم هستيد و حاضريد براي بدست آوردنش كوشش كنيد، در آن صورت آماده‌ايد كه قدم هاي خاصي را برداريد. اين‌ ها اصولي هستند كه بهبودي ما را ممكن ساخته اند.

۱ما اقرار كرديم كه در برابر اعتيادمان عاجز بوديم و زندگيمان غيرقابل اداره شده بود.

۲ما به اين باور رسيديم كه يك نيروي برتر مي‌تواند سلامت عقل را به ما باز گرداند.

۳ما تصميم گرفتيم كه اراده و زندگيمان را به مراقبت خداوند ، بدان‌گونه كه او را درك مي‌كرديم، بسپاريم.

۴ما يك ترازنامه اخلاقي بي‌باكانه و جستجوگرانه از خود تهيه كرديم.

۵ما چگونگي دقيق خطاهايمان را به خداوند، به خود و به يك انسان ديگر اقرار كرديم.

۶ما آمادگي كامل پيدا كرديم كه خداوند كليه اين نواقص شخصيتي ما را برطرف كند.

۷ما با فروتني از او خواستيم كمبودهاي اخلاقي ما را برطرف كند.

۸ما فهرستي از تمام كساني كه به آنها صدمه زده بوديم تهيه كرده و خواستار جبران خسارت از تمام آنها شديم.

۹ما بطور مستقيم در هر جا كه امكان داشت از اين افراد جبران خسارت كرديم ، مگر درمواردي كه اجراي اين امر به ايشان و يا ديگران لطمه بزند.

۱۰ما به تهيه ترازنامه شخصي خود ادامه داديم و هرگاه در اشتباه بوديم سريعاً به آن اقرار كرديم.

۱۱ ما از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقاء رابطة آگاهانه خود با خداوند، بدان گونه كه او را درك مي‌كرديم شده و فقط جوياي آگاهي از ارادة او براي خود و قدرت اجرايش شديم.

۱۲با بيداري روحاني حاصل از برداشتن اين قدم‌ها ، ما كوشيديم اين پيام را به معتادان برسانيم و اين اصول را در تمام امور زندگي خود به اجرا درآورديم.

 

اين دستورالعمل مشكل به نظر مي‌رسد و ما نمي‌توانيم آن را به يكباره انجام دهيم. ما يك روزه معتاد نشده‌ايم، بنابراين، به خاطر داشته باشيد كه به خودتان سخت نگيريد.

تنها مسئله‌اي كه بيش از هر چيز ديگر باعث ناكامي ما در بهبودي مي‌شود، موضع بي‌تفاوتي و بي‌حوصلگي نسبت به اصول روحاني است. سه اصل ضروري روحاني: صداقت، روشن‌بيني و تمايل مي‌باشد. ما با در دست داشتن اينها به سلامت به راه راست وارد شده‌ايم.

ما احساس مي‌كنيم كه برخورد ما با بيماري اعتياد، كاملاً واقع‌بينانه است. هيچ چيز ارزش درماني كمك يك معتاد به معتاد ديگر را ندارد. ما معتقديم كه روش‌مان عملي است. زيرا يك معتاد بهتر از هر كس ديگر قادر است يك معتاد ديگر را درك و كمك كند.

ما معتقديم كه هر چه زودتر با مشكلات اجتماعي روزمره خود روبرو شويم، به همان نسبت سريعتر مي‌توانيم تبديل به اعضاي قابل قبول، مسئول و سازنده اجتماع خود شويم. تنها راه جلوگيري از فعال شدن مجدد اعتياد، خودداري از مصرف، در همان بار اول است.

اگر شما هم مثل ما هستيد، مي‌دانيد كه مصرف يكبار زياد و هزار بار كافي نيست! ما بر روي اين نكته قوياً تأكيد مي‌كنيم. زيرا مي‌دانيم كه مصرف هرگونه ماده مخدر، به هر شكلي و يا جايگزين كردن نوع ديگري به جاي آن، آتش اعتيادمان را دوباره شعله‌ور مي‌كند.

 تفاوت قائل شدن بين الكل و انواع ديگر داروهاي مخدر، باعث لغزش بسياري از معتادان شده است. قبل از پيوستن به معتادان گمنام بسياري از ما الكل را چيز جداگانه‌اي مي‌دانستيم، اما، ما توان پرداخت اين اشتباه را نداريم، الكل، يك ماده مخدر است و ما افراد مبتلا به بيماري اعتياد، بايد از هرگونه ماده مخدر پرهيز كنيم تا بهبود يابيم.

برگه های خواندنی جلسات NA,اعتياد به مواد مخدر,آتش اعتياد,مبتلا به بيماري اعتياد

دانلود فایل PDF چگونگی عملکرد :

 

گزارش دستور کار کنفرانس (CAR) چیست

سنت های دوازده گانه معتادان گمنام

برگه های خواندنی جلسات NA,اعتياد به مواد مخدر,آتش اعتياد,مبتلا به بيماري اعتياد

ما آنچه را كه داريم فقط با مراقبت كامل مي‌توانيم حفظ كنيم و همانطور كه آزادي فردي ما از قدمهاي دوازده‌گانه سرچشمه مي‌گيرد، به همان صورت آزادي گروه نيز به سنت‌هاي ما بستگي دارد.

تا زماني كه پيوندهايي كه ما را به يكديگر متصل مي‌كند از آنچه كه ما را از هم جدا مي‌نمايد محكمتر باشد، همه‌ چيز به خوبي پيش خواهد رفت.

۱منافع مشترك ما بايست در رأس قرار گيرد. بهبودي شخصي به وحدتN.A.  بستگي دارد.

۲در ارتباط با هدف گروه ما تنها يك مرجع نهايي وجود دارد، خداوندي مهربان كه به گونه‌اي ممكن خود را در وجدان گروه بيان كند. رهبران ما فقط خدمتگزاران مورد اعتماد ما مي‌باشند، آنها حكومت نمي‌كنند.

۳تنها لازمه عضويت، تمايل به قطع مصرف است.

۴هر گروه بايست مستقل باشد باستثناء مواردي كه بر گروههاي ديگر و N.A در كل اثر بگذارند.

۵هر گروه فقط يك هدف اصلي دارد، رساندن پيام به معتادي كه هنوز در عذاب است.

۶يك گروه N.A هرگز نبايست هيچ مؤسسه مرتبط و يا هر سازمان خارجي را تأئيد و يا در آنها سرمايه‌گذاري كند، يا نام N.A را به آنها عاريت دهد، مبادا مسائل مالي، ملكي و شهرت، ما را از هدف اصلي خود منحرف سازد.

۷هر گروه N.A ميبايست كاملاً متكي به خود باشد و كمكي از خارج دريافت نكند.

۸معتادان گمنام بايست هميشه غيرحرفه‌اي باقي بماند، اما مراكز خدماتي ما مي‌توانند كارمندان مخصوصي استخدام كنند.

۹ N.A- تحت اين عنوان، هرگز نبايست سازماندهي شود، اما ما مي‌توانيم هيئت‌هاي خدماتي يا كميته‌هايي تشكيل دهيم كه مستقيماً در برابر كساني كه بدانها خدمت مي‌كنند، مسئول باشند.

۱۰معتادان گمنام، هيچ عقيده‌اي در مورد مسائل خارجي ندارد و نام N.A هرگز نبايست به مباحث اجتماعي كشانده شود.

۱۱خط مشي روابط عمومي ما بنا بر اصل جاذبه است تا تبليغ، ما لازم است هميشه گمنامي شخصي خود را در سطح مطبوعات، راديو و فيلم حفظ كنيم.

۱۲گمنامي، اساس روحاني تمام سنت‌هاي ما است و هميشه يادآور اين است كه اصول را به شخصيت‌ها ترجيح دهيم.

درك اين سنت‌ها به مرور و به آهستگى براى ما امكان‌پذير خواهد شد. ما از راه صحبت با اعضاء و تماس با ديگر گروه ها، اطلاعاتى كسب مى‌كنيم ، امّا معمولاً پس از شروع فعاليّت در كارهاى خدماتى است كه كسى به ما خواهد گفت: “بهبودى هريك از ما به وحدت NA بستگى دارد.” اين وحدت به كيفيت پيروى ما ازسنت‌هاي مان مربوط است. سنت‌هاى دوازده‌گانه NA  غير قابل دستكارى است. آنها رهنمودهايى هستند كه جمعيّت ما را آزاد و زنده نگاه مى‌دارند.

با پيروى از اين رهنمودها، در ارتباط با ديگران و اجتماع، از بسيارى از مشكلات اجتناب خواهيم كرد. اين، بدان معنى نيست كه سنت‌هاى ما تمام مشكلات را از ميان بر مى‌دارند. ما در هر صورت بايد با مسائلى كه پيش مى‌آيند، نظير مشكلات ارتباطى، اختلاف سليقه، مباحثات داخلى و مسائل مربوط به افراد و گروه‌هاى خارجى، روبرو شويم، امّا در هر صورت ما وقتى اصول‌مان را رعايت مى‌كنيم، از بعضى از دردسرهايى كه اين مسائل به وجود مى‌آورند جلوگيرى به عمل خواهيم آورد.

بسيارى از مشكلات ما، همان هايى هستند كه اعضاى اوّليه ما هم با آن ها روبرو بوده‌اند و تجربياتى كه آن ها به سختى بدست آوردند، باعث تولد سنت‌ها شده است. تجربه به ما نشان داده است كه اين اصول امروزه همان اعتبارى را دارند كه درشروع داشته‌اند. سنت‌هاي مان ما را در برابر فشارهاى داخل و خارج كه ممكن است باعث نابودي مان شود، حفظ مى‌كنند. آن ها رشته‌هاى واقعى پيوند ما هستند و فقط با درك و اجراي شان است كه كاربرد پيدا مى‌كنند.

برگه های خواندنی جلسات NA,اعتياد به مواد مخدر,آتش اعتياد,مبتلا به بيماري اعتياد

دانلود فایل PDF سنت های دوازده گانه معتادان گمنام :

 

گزارش دستور کار کنفرانس (CAR) چیست

ما بهبود پیدا می کنیم

برگه های خواندنی جلسات NA,اعتياد به مواد مخدر,آتش اعتياد,مبتلا به بيماري اعتياد

وقتى ما به آخر خط مى‌رسيم و درك مى‌كنيم كه چه با موادمخدر و چه بدون آن، نمى‌توانيم مثل يک انسان زندگى كنيم، همگى با يک مسئله بغرنج روبرو هستيم.

آيا كار ديگرى مانده است كه انجام نداده باشيم؟

اين‌طور به نظر مى‌رسد كه دو راه بيشتر نباشد، ما يا مى‌توانيم به بهترين نحو ممكن روانه عاقبت تلخ خود يعنى زندان، تيمارستان يا مرگ شويم و يا راه تازه‌اى براى زندگى پيدا كنيم.

درگذشته ، تعداد بسيار كمى از معتادان شانس پيدا كردن راه دوم را داشته‌اند ، اما معتادان امروز خوشبخت‌تر هستند.

براى اولين بار در تاريخ بشر راه ساده‌اى براى معتادان پيدا شده كه تأثير آن در زندگى بسيارى از آن ها به اثبا‌ت رسيده است و دردسترس همه قرار دارد. اين برنامه، يک برنامه روحانى ساده و غير مذهبى، به نام معتادان‌ گمنام است.

 

دانلود فایل PDF ما بهبود پیدا می کنیم :

 

گزارش دستور کار کنفرانس (CAR) چیست

فقط برای امروز

برگه های خواندنی جلسات NA,اعتياد به مواد مخدر,آتش اعتياد,مبتلا به بيماري اعتياد

به خودت بگو:

فقط برای امروز، افکارم را بر روی بهبودیم متمرکز خواهم کرد، زندگی می کنم و بدون مصرف هیچ گونه ماده مخدری روز خوبی خواهم داشت.

فقط برای امروز، به کسی در NA اعتماد خواهم کرد، کسی که مرا باور کند و می خواهد در بهبودیم به من کمک کند.

فقط برای امروز، برنامه ای خواهم داشت و آن را به بهترین شکل ممکن انجام خواهم داد.

فقط برای امروز، به کمک NA سعی خواهم کرد از زاویه بهتری به زندگیم نگاه کنم.

فقط برای امروز، ترسی نخواهم داشت و به روابط تازه ام و آن ها که چیزی مصرف نمی کنند و راه تازه ای برای زندگی پیدا کرده اند، فکر خواهم کرد.

مادامی که این راه را دنبال کنم، از هیچ چیز واهمه نخواهم داشت.

برگه های خواندنی جلسات NA,اعتياد به مواد مخدر,آتش اعتياد,مبتلا به بيماري اعتياد

دانلود فایل PDF فقط برای امروز :

 

گزارش دستور کار کنفرانس (CAR) چیست

دوازده مفهوم

 

1 ) برای تحقق بخشیدن به هدف اصلی انجمن ما، گروه های NA، گرد هم می آیند تا ساختاری به وجود آورند که موجب توسعه، هماهنگی و تامین خدمات NA، در کل گردد.

٢ ) مسئولیت و اختبار نهایی برای خدمات در NA با گروه های NA می باشد.

3 ) گروه های NA اختبارات لازم را به ساختار خدماتی جهت انجام مسئولیت های شان واگذار می کنند.

4 ) رهبری موثر در NA ارزشی والا دارد. ویژگی های رهبری هنگام انتخاب خدمتگزاران مورد اعتماد باید مورد توجه قرار گیرند.

5 ) برای هر مسئولیتی که به ساختار خدماتی واگذار می شود، باید محدوده تصمیم گیری و پاسخ گوئی به وضوح تعریف گردد.

6 )  وجدان گروه وسیله ای روحانی است، برای دعوت از خداوند مهربان تا بر تصمیمات ما تاثیر گذارد.

7 ) همه اعضای یک کمیته خدمانی، مسئولیتی قابل توجه در مورد تصمیمات آن کمیته به عهده دارند، پس باید اجازه داشته باشند تا به طور کامل در فرآیند تصمیم گیری شرکت کنند.

8 )  ساختار خدماتی ما به انسجام و موثر بودن ارتباطات مان بستگی مستقیم دارد.

9 ) تمامی عناصر خدماتی ما مسئول اند که به دقت همه نقطه نظرات را هنگام تصمیم گیری در نظر داشته باشند.

10 )  هر عضو از کمیته خدماتی می تواند، بدون ترس از تلافی، رسیدگی به شکایت شخصی اش را  از کمیته در خواست کند.

11 )  بودجه NA باید تحت مدیریت مسئولانه بوده و برای پیش برد هدف اصلی ما مورد استفاده قرار گیرند.

12 ) در راستای حفظ ماهیت روحانی معتادان گمنام، ساختار ما همیشه خدماتی است و هرگز نباید حکومتی باشد.

 

دانلود فایل PDF دوازده مفهوم :

 

 

Visits: 3591

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!