بررسی راه های روحانی,فقط برای امروز 14 تیر,ذهن بسته معتاد,رشد روحانی معتاد,دعا و مراقبه معتاد

بررسی راه های روحانی (فقط برای امروز 14 تیر)


بررسی راه های روحانی (فقط برای امروز 14 تیر)

بررسی راه های روحانی,فقط برای امروز 14 تیر,ذهن بسته معتاد,رشد روحانی معتاد,دعا و مراقبه معتاد

ماهیت باور ما روش دعاها و مراقبه های ما را مشخص می کند.

کتاب پایه

***

چگونه دعا می کنیم؟ برای هر عضو NA، این امر موضوعی کاملاً شخصی است.، بسیاری از ما متوجه می شویم که در طول زمان بر اساس آنچه از دیگران یاد می گیریم و به نحوی که راحت هستیم، روشی را برای دعا و مراقبه پیدا می کنیم.

برخی از ما با ذهن بسته ای نسبت به نیرویی برتر از خود به NA می آییم، اما وقتی با راهنمای خود می نشینیم و مشکلات خود را بحث می کنیم و قدم دوم را کاملاً بررسی می کنیم، موجب خوشبختی است که می توانیم هر برداشتی از نیروی برتر که برای ما جذابیت دارد، انتخاب کنیم.

درست همان طور که تعریف ما از نیرویی برتر از خود، از معتادی به معتادی دیگر فرق می کند، روش ما برای دستیابی به “ارتباطی آگاهانه” نیز همین طور است، برخی از ما در خدمات مذهبی شرکت می کنیم؛ برخی از ما آواز می خوانیم؛ برخی از ما آرام می نشینیم و با هر کسی که حضور دارد صحبت می کنیم؛ برخی از ما از طریق یگانگی با طبیعت، ارتباطی روحانی برقرار می کنیم.

“روش صحیح” برای دعا و مراقبه هر روشی است که به ما در بهبود بخشیدن به ارتباط آگاهانه خود با نیروی برتر کمک می کند.

همواره برای شروع بهتر است از دیگران بپرسیم چگونه به هدایت روحانی خود دست یافته اند، خواندن کتاب قبل از شروع دوره های مراقبه نیز می تواند به ما کمک کند، بسیاری از افراد این جستجو را قبل از ما انجام داده اند، وقتی رشد روحانی را جستجو می کنیم، می توانیم از تجربه آنها بهره زیادی ببریم.

***

بررسی راه های روحانی,فقط برای امروز 14 تیر,ذهن بسته معتاد,رشد روحانی معتاد,دعا و مراقبه معتاد

فقط برای امروز : راه های خود را برای بهبود بخشیدن به ارتباط آگاهانه خود با خداوندی که درک می کنم، بررسی می کنم.

 

 

 

 

Views: 57

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!