ایمان,فقط برای امروز 21 دی,تأثیر ایمان در بهبودی,مراحل بهبودی,ضعف و تنهایی معتاد

ایمان (فقط برای امروز 21 دی)


ایمان (فقط برای امروز 21 دی)

ایمان,فقط برای امروز 21 دی,تأثیر ایمان در بهبودی,مراحل بهبودی,ضعف و تنهایی معتاد

وقتی از تأثیر ایمان در امور روزانه خود بهره مند می شویم، درمی یابیم که نیروی برترمان قدرت و راهنمایی مورد نیاز ما را تأمین می کند .

کتاب پایه

***

برخی از ما وقتی وارد مراحل بهبودی می شویم، بسیار وحشت زده و نگران هستیم. احساس ضعف و تنهایی می کنیم. از جهت و هدف خود مطمئن نیستیم و نمی دانیم برای یافتن پاسخ پرسش های خود کجا برویم.

به ما گفته اند اگر به نیرویی برتر از خود ایمان بیاوریم، احساس امنیت می کنیم و مورد راهنمایی قرار می گیریم. ما به این احساس قدرت و امنیت نیاز داریم. اما ایمان یکشبه حاصل نمی شود. رشد ایمان مستلزم صرف وقت و تلاش است.

 بذر ایمان وقتی کاشته می شود که از نیروی برتر خود کمک بخواهیم و سپس از منبع دریافت آن تشکر کنیم. بذر بسیار کوچک ایمان را با نور حاصل از دعاهای روزانه خود پرورش می دهیم.

به عنوان پاداشی برای زندگی آن طور که هست ، ایمان ما رشد می کند. روزی متوجه می شویم ایمان ما مانند درخت پر شاخ و برگ سترگی رشد کرده است؛ گرچه طوفان های زندگی را درنمی نوردد ، اما می دانیم که در پناه آن در امان هستیم.

***

 

فقط برای امروز : می دانم که ایمان به نیروی برترم طوفان های زندگی را فرو نمی نشاند، اما دل من را آرام می کند.

 

 

 

در انجمن معتادان گمنام،
معنای ایمان، با اتکا نمودن به افرادی بخصوص، یکی نیست. هیچیک از ما کامل نیستیم و کاملأ
صبور یا دردسترس نمی باشیم و تمایل داشتن به قبولِ کمکی که بدان نیاز داریم، بدونِ توجه به منشأ
آن، می تواند به شدت مشکل باشد. وقتی توقعات مان را رها می کنیم، می توانیم هرجا که نیازباشد
بخشش کنیم، از هرمآخذی که پیشنهادِ کمک دریافت نمودیم آن را بپذیریم و طی این تبادل، وجودِ یک نیروی برتر را احساس کنیم.

سنتِ دوازدهم آرامش را به زندگی مان میاورد و ما می توانیم داستانهای شورانگیز و نیازمان به جلبِ
توجه را رها نموده و آنچه را که واقعیت دارد ببینیم. رها نمودنِ تمرکز برروی شخصیت های دیگران
می تواند به ما اجازه دهد تا آنچه را که درشُرُفِ وقوع است، ،NA و خودمان، دردرون و بیرون از
آنچه را که نیاز داریم و آنچه را که قادریم انجام دهیم، ببینیم. همۀ بخش های زندگی مان در گمنامی
صورت نمی گیرند اما تمرین گمنامی در انجمن معتادان گمنام، و درک مان از گمنامی به عنوان یک
اصلِ روحانی، ایمنی و امنیت را شالودۀ شخصی مان می نماید. زندگی کردنِ اصولِ سنت هایمان یادمان می دهد

که ما دارای ارزش بوده، زندگی مان مفهوم داشته و استحقاقِ دریافتِ عشق و پذیرش را
داریم.

 

Visits: 1363

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!