انگیزه های خدمت,فقط برای امروز 26 آذر,خودپسندی معتاد,بهبودی معتادان

انگیزه های خدمت (فقط برای امروز 26 آذر)


انگیزه های خدمت (فقط برای امروز 26 آذر)

انگیزه های خدمت,فقط برای امروز 26 آذر,خودپسندی معتاد,بهبودی معتادان

هر چیزی که در حین خدمت NA  اتفاق می افتد، باید از تمایل به رساندن موفقیت آمیزتر پیام بهبودی به معتادی که هنوز در عذاب است، سرچشمه گیرد.

کتاب پایه  

***

انگیزه های ما اغلب برای ما غیر منتظره هستند. در اولین روزهای بهبودی ، این انگیزه ها تقریباً همیشه غیر منتظره بودند!  آموخته ایم انگیزه های خود را از طریق دعا، مراقبه، قدمها و صحبت با راهنما و سایر معتادان بررسی کنیم.

وقتی متوجه تمایل شدید خود به انجام کاری یا داشتن چیزی می شویم، بررسی انگیزه های خود برای پی بردن به اینکه واقعاً چه چیزی می خواهیم، فوق العاده مهم است.

در اوایل بهبودی، بسیاری از ما قبل از اینکه بررسی انگیزه های خود را به طور منظم شروع کنیم، با شور و اشتیاق زیادی به خدمت مشغول شدیم. مدتی طول می کشد تا از دلایل اصلی اشتیاق خود آگاه شویم.

شاید بخواهیم دیگران را تحت تأثیر قرار دهیم، استعدادهای خود را به نمایش بگذاریم یا به فردی شاخص و مهم تبدیل شویم. حال شاید این تمایلات در محیط دیگری مضر نباشد و از راه دیگری بروز پیدا کند. اما در خدمت NA این تمایلات می توانند آسیبی جدی به وجود آورند.

وقتی تصمیم می گیریم به NA خدمت کنیم، در واقع تصمیم می گیریم به معتادان در دستیابی به بهبودی و حفظ آن کمک کنیم. باید انگیزه های خود را در خدمت با دقت بررسی کنیم و به یاد داشته باشیم که گریزاندن معتادان در حال مصرف از متقاعد کردن آنها برای ماندن آسانتر است.

وقتی به آنها تقلب، فریب کاری یا فخرفروشی نشان دهیم، تصویر غیر جذابی از بهبودی را به نمایش می گذاریم. اما تمایل عاری از خودپسندی به خدمت به دیگران، محیطی جذاب را برای معتادی که هنوز در عذاب است، به وجود می آورد.

***

انگیزه های خدمت,فقط برای امروز 26 آذر,خودپسندی معتاد,بهبودی معتادان

فقط برای امروز : انگیزه های خود را برای روحیه واقعی خدمت بررسی می کنم .

 

 

 

Visits: 1138

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!