انتخاب ها,فقط برای امروز 23 مهر,معتاد شدن,ترک اعتیاد خود,راهی برای بهبودی

انتخاب ها (فقط برای امروز 23 مهر)


انتخاب ها (فقط برای امروز 23 مهر)

انتخاب ها,فقط برای امروز 23 مهر,معتاد شدن,ترک اعتیاد خود,راهی برای بهبودی

«معتاد شدن را انتخاب نکردیم.»

کتاب پایه

***

وقتی در حال رشد و بلوغ بودیم، همه ما رؤیاهایی در سر داشتیم. هر بچه ای از فامیل یا همسایه این پرسش را شنیده است: «وقتی بزرگ شدی می خواهی چه کاره شوی؟» حتی اگر برخی از ما رؤیاهای دقیقی درباره موفقیت نداشتیم، اکثر ما رؤیای کار، تشکیل خانواده و آینده ای حاکی از وقار و احترام را در سر می پروراندیم. اما هیچ کس از ما نپرسید: «آیا وقتی بزرگ شدی می خواهی معتاد شوی؟»

معتاد شدن را انتخاب نکردیم و نمی توانیم ترک اعتیاد خود را نیز انتخاب کنیم. به بیماری اعتیاد مبتلا هستیم. به خاطر ابتلا به آن مسئول نیستیم، اما در برابر بهبودی خود مسئول هستیم.

چون به بیماری خود پی برده ایم و می دانیم که راهی برای بهبودی وجود دارد، می توانیم از سرزنش خود یا شرایط دست برداریم و به این راه حل عمل کنیم. اعتیاد را انتخاب نکردیم، اما می توانیم بهبودی را انتخاب کنیم.

***

فقط برای امروزبهبودی را انتخاب می کنم.

انتخاب ها,فقط برای امروز 23 مهر,معتاد شدن,ترک اعتیاد خود,راهی برای بهبودی

ایجاد تغییر,فقط برای امروز 21 مهر,تماس با تازه وارد,تغییر در NA

Views: 829

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!