امید,فقط برای امروز 6 مهر,اقرار به عجز,نومیدی اعتیاد فعال,تصمیم نیروی برتر

امید (فقط برای امروز 6 مهر)


امید (فقط برای امروز 6 مهر)

امید,فقط برای امروز 6 مهر,اقرار به عجز,نومیدی اعتیاد فعال,تصمیم نیروی برتر

«به تدریج وقتی بیشتر از خودمحوری، خدامحور می شویم، نومیدی ما به امید تبدیل می شود.»

کتاب پایه

***

در دوران مصرف، نومیدی همراه دائمی ما بود. و تک تک لحظات بیداری ما را تحت تأثیر قرار می داد. نومیدی از تجربه ما در دوران اعتیاد فعال نشأت گرفت. مهم نیست چه اقداماتی را برای بهتر کردن زندگی خود در پیش گرفتیم، در هر حال، هر لحظه بیشتر در باتلاق مصیبت و بدبختی فرو می رفتیم. تلاش هایی که برای کنترل زندگی خود به کار گرفتیم، اغلب با شکست مواجه شد. از یک لحاظ، اقرار عجز قدم اول ما، اعتراف به نومیدی بود.

قدمهای دوم و سوم به تدریج ما را از این نومیدی نجات داده و به سوی امیدواری جدیدی که یار و همراه معتاد در حال بهبودی است، رهنمون می کنند. با قبول اینکه بسیاری از تلاش های ما برای تغییر با شکست مواجه شده اند، به این باور می رسیم که نیرویی برتر از ما وجود دارد. معتقدیم این نیرو می تواند به ما کمک کند و قطعاً این کار را خواهد کرد. قدمهای دوم و سوم را برای صحه گذاشتن بر امید خود به زندگی بهتر تمرین می کنیم و برای کسب راهنمایی به این نیرو تمسک می جوییم. وقتی بیشتر و بیشتر برای اداره زندگی خود به نیرویی برتر اطمینان می کنیم، نومیدی ناشی از تجربه طولانی ما از خودکفایی ناپدید می شود.

***

فقط برای امروز: تصمیم قدم سوم خود را مجدداً با صراحت اعلام می کنم. می دانم که با وجود نیرویی برتر در زندگی خود جای امیدواری هست.

امید فقط برای امروز 6 مهر اقرار به عجز نومیدی اعتیاد فعال تصمیم نیروی برتر

 

امید فقط برای امروز 6 مهر اقرار به عجز نومیدی اعتیاد فعال تصمیم نیروی برتر

Visits: 710

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!