احساسات را با راهنمای مان مشارکت کنیم, جنون اعتیاد, بیزار از مصرف, زمین بازی معتاد,

احساسات را با راهنمای مان مشارکت کنیم, جنون اعتیاد, بیزار از مصرف, زمین بازی معتاد,


احساسات را با راهنمای مان مشارکت کنیم

احساسات را با راهنمای مان مشارکت کنیم, جنون اعتیاد, بیزار از مصرف, زمین بازی معتاد,

واقعیت لغزش

دیدن یک عضو انجمن که به ورطه‌ی جنونِ اعتیاد فعال سقوط می کند، ممکن است اندوه بار باشد. ما ممکن است احساسِ تنها بودن یا ناامنی بکنیم، به خصوص اگر شخصی که لغزش کرده رهجو یا راهنمای ما باشد. به رغم احساس‌مان، لازم است سعی کنیم که برای ارائه‌ی عشق بی قید و شرط و خوش آمد گویی به راهنما یا رهجوی مان در صورت بازگشت به انجمن آماده باشیم. با اینکه رابطه‌ی راهنما و رهجویی ما بدون شک به علت لغزش تحت تاثیر قرار می گیرد، ولی می توانیم توسط اصولی که درNA آموخته ایم به حمایت خود ادامه دهیم.

ما نباید راهنمایمان را در صورتی که بعد از لغزش بهNA باز گردد، طرد کنیم. اگر چه نمی توانیم راجع به انتخابی که این شخص کرده، در انکار بمانیم و مطمئناً می خواهیم عضو دیگری را به عنوان راهنما پیدا کنیم. لغزشِ رهجو فرق می کند. احتمالاً به همان اندازه که اگر راهنمای مان لغزش کند، درد دارد؛ اما شانس بیشتری برای بازسازیِ مُجددِ رابطه با رهجویمان وجود دارد؛ اگر او زنده بماند و برگردد. ما ممکن است با این احساس درگیر شویم که به عنوان راهنما چیزی گفته یا کاری کرده ایم که باعث لغزش رهجویمان شده، لازم است به یاد داشته باشیم که نهایتاً ما در برابر رهجوهای خود و اعتیاد رهجوهایمان عاجز هستیم و لغزش آنها نه اشتباه ما و نه مسئولیت ما است. ما هر کدام برای بهبودی خودمان مسئول هستیم و نه هیچ کس دیگر.

این موضوع که ما به عنوان راهنما، چگونه با لغزش  رهجوی خود برخورد می‌کنیم یک انتخاب شخصی است. قبل از اینکه بخواهیم با رهجوی خود درباره‌ی اینکه آیا باید رابطه‌ی راهنما و رهجویی را ادامه دهیم یا نه و یا هر تصمیمی بگیریم، بهتر است احساسات خود را با راهنمای مان به مشارکت گذاریم.

یکی از بدترین احساساتی که ما چه به عنوان راهنما و چه به عنوان رهجو بعد از یک لغزش ممکن است تجربه کنیم، احساسِ طرد شدن است.

اگر ما انتخاب کنیم که به عنوان راهنما باقی بمانیم، احتمالاً می خواهیم با رهجویمان راجع به چیزی که اتفاق افتاده است صحبت کنیم. آیا او بهانه یا دستاویزی را حفظ کرده بود یا در زمینِ بازیِ قدیمِ خود پاتوق انداخته بود یا رفتن به جلسات به صورت منظم را متوقف کرده بود ؟ آیا بهبودی در مرکزِ زندگیِ او قرار داشت؟ ممکن است بخواهیم رهجوی خود را به طرف اصول اولیه‌ی بهبودی رهنمون سازیم، یعنی: در صورت امکان ۹۰ روز ۹۰ جلسه، تلفن کردن به ما به طور منظم، و مشارکت رُک و صادقانه در مورد تجربه‌ی لغزش. ممکن است به رهجوی خود پیشنهاد کنیم کارکرد قدمِ یک را سریع شروع کند یا توصیه کنیم آهسته تر به پیش رود. بعضی از اعضا پیشنهاد می کنند که رهجویشان اول سم زدایی کند. راهکارِ ما به شرایط بستگی دارد. لازم است ما نتیجه‌ی تلاشِ رهجویمان را به مراقبت نیروی برتر بسپاریم. رهجوی ما ممکن است تصمیم بگیرد که بهترین راه برای بهبودی اش، پیدا کردن یک راهنمای جدید است. ما بهترین سعی خود را برای پذیرش و حمایت از تصمیم او انجام می دهیم. البته همیشه این احتمال وجود دارد که رهجوی ما برای ورودِ مُجدد به برنامه موفق نباشد و در عوض، عاقبت ِاو طبقِ پیش بینی برنامه: زندان، تیمارستان و مرگ باشد‌.

چه اتفاقی می افتد اگر ما به عنوان راهنما، لغزش کنیم؟ غرور و منیّت می‌تواند مُهلک باشد و اغلب مانع از برگشت ما بهNA و ماندن در بهبودی میشود. به هر حال اگر ما نتوانیم با واقعیت لغزش مان رو به رو شویم، درمانی نیز وجود نخواهد داشت. ما ممکن است است به خاطر لغزش مان احساس ناامیدی و داغون بودن کنیم. اما نمی توانیم اجازه دهیم این احساس مانع بازگشت ما به جلسات شود.

از خودم برای لغزش ام خیلی عصبانی بودم. من پُر از بیزاری از خودم و احساسِ بازنده بودن می کردم. اینکه بعضی به گونه ایی با من رفتار میکردند انگار که هرگز لغزش نکرده ام؛ ترسناک بود. بخصوص وقتی که خودم می دانستم دوباره یک تازه وارد هستم. در هر حال احساس ناامیدی و يأس می کردم. لازم بود من خود را تسلیم افرادی کنم که اهمیت می دادند، مرا دوست داشتند و از من جواب می خواستند. راهنمایم یکی از این افراد بود. یک شب بعد از اینکه در جلسه مشارکت کردم و او مرا دعوت کرد تا بعد از جلسه برای بستنی خوردن با هم باشیم، احساس خوب و خاصی به من دست داد. برای من پیامدهای جسمی مهم نبود. من دوباره برگشتم و پاک ماندم. امروز ۱۷ سال از آن موقع می گذرد و من هیچوقت نمی خواهم فراموش کنم از لحاظ احساسی و روحانی چه احساس بدی داشتم.

احساسات را با راهنمای مان مشارکت کنیم, جنون اعتیاد, بیزار از مصرف, زمین بازی معتاد,

کتاب راهنما و رهجو صفحه  127  تا 132

احساسات را با راهنمای مان مشارکت کنیم, جنون اعتیاد, بیزار از مصرف, زمین بازی معتاد,

وب‌ سایت رسمی انجمن معتادان گمنام :  https://nairan.org

نرم‌ افزار آدرس جلسات : http://Meeting.nairan.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران :  https://nairan.org/forum

آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو : https://nairan.org/?p=354704

دفترچه تلفن خدماتی نواحی : https://nairan.org/phone

اپلیکیشن آدرس جلسات : https://nairan.org/?p=354277

احساسات را با راهنمای مان مشارکت کنیم, جنون اعتیاد, بیزار از مصرف, زمین بازی معتاد,

Views: 152

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!