ابتدا پایه و بنیان,فقط برای امروز 1 آذر,رأس بهبودی,بنیان بهبودی,بررسی اعتیاد

ابتدا پایه و بنیان (فقط برای امروز 1 آذر)

ابتدا پایه و بنیان,فقط برای امروز 1 آذر,رأس بهبودی,بنیان بهبودی,بررسی اعتیاد

وقتی شروع به ایفا کردن نقش خود در جامعه می کنیم، آزادی عمل به ما کمک می کند اولویت های خود را رده بندی کنیم و ابتدا کارهای اساسی را انجام دهیم.

کتاب پایه

***

مدتی زیادی از پاکی ما نگذشته که برخی از ما اولویت های دیگری را در رأس بهبودی خود قرار می دهیم. شغل، خانواده، روابط، همه اینها بخشی از زندگی هستند که وقتی اساس بهبودی خود را بنیان نهادیم، به آنها دست می یابیم. اما قبل از اینکه کار اساسی و دشوار بنیان نهادن اساس بهبودی خود را انجام دهیم، نمی توانیم زندگی مستحکمی را برای خود بسازیم. مانند خانه ای که روی شن ساخته شده، این زندگی در بهترین حالت متزلزل است.

قبل از اینکه همه توجه خود را به بازسازی چهارچوب دقیق زندگی خود معطوف کنیم، باید اساس بهبودی خود را بنیان نهیم. ابتدا اقرار می کنیم اساسی نداریم و اعتیاد زندگی ما را کاملاً غیر قابل اداره ساخته است.

سپس، با کمک راهنما و اعضای جلسه همیشگی خود به نیرویی که برای زمینه سازی زندگی ما به قدر کافی قدرتمند است، ایمان پیدا می کنیم. خرابی را از محلی که آینده خود را بر آن خواهیم ساخت، اصلاح می کنیم. سرانجام، با اصولی که در امور روزمره خود اجرا می کنیم، به طور عمیق و عملی آشنایی پیدا می کنیم: بررسی صادقانه خود، اطمینان به راهنمایی و قدرت نیروی برتر خود و خدمت به دیگران.

وقتی اساس ما آماده شد، می توانیم با تمام انرژی برای منسجم کردن زندگی خود به جلو حرکت کنیم. اما ابتدا باید از خود بپرسیم آیا پایه و بنیان ما محکم است یا خیر، چرا که بدون پایه و اساس، هر چیزی که می سازیم، مدتی طولانی دوام نمی یابد.

***

ابتدا پایه و بنیان,فقط برای امروز 1 آذر,رأس بهبودی,,بررسی اعتیاد

فقط برای امروز: به بنیان نهادن اساسی محکم برای بهبودی خود اهمیت می دهم. می توانم بر روی این اساس، یک عمر بهبودی را بنا کنم.

Visits: 335

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!