آن تماس را بگیر!,فقط برای امروز 26 دی,جمع دوستانه NA,همدردی انجمن NA

آن تماس را بگیر! (فقط برای امروز 26 دی)


آن تماس را بگیر! (فقط برای امروز 26 دی)

آن تماس را بگیر!,فقط برای امروز 26 دی,جمع دوستانه NA,همدردی انجمن NA

می ترسیدیم اگر خود را همان طور که بودیم نشان دهیم، مطمئناً طرد شویم…. [اما] اعضای انجمن خوبی ما را درک می کنند.

کتاب پایه

***

 

ما به اعضای NA تجربه آنها، دوستی آنها، خنده آنها، راهنمایی آنها و خیلی چیزهای دیگر احتیاج داریم. با این حال، بسیاری از ما در تماس گرفتن با راهنما و ملاقات دوستان NA تردید می کنیم ، نمی خواهیم خود را به آنها تحمیل کنیم. درباره تماس گرفتن با یک فرد فکر می کنیم، اما احساس می کنیم لایق گرفتن وقت او نیستیم.

فراموش می کنیم اعضای NA نیز درست مثل ما هستند. کاری نیست که انجام داده باشیم، مکانی نیست که رفته باشیم، احساسی نیست که تجربه کرده باشیم ولی سایر معتادان در حال بهبودی، قادر به همدردی با آن نباشند. هر چه بیشتر به دیگران اجازه دهیم ما را بشناسند، بیشتر می شنویم «شما به مکان درستی آمده اید، در جمع دوستان هستید. به اینجا تعلق دارید. خوش آمدید! »

همچنین فراموش می کنیم همان طور که ما به دیگران احتیاج داریم، آنها نیز به ما نیاز دارند. فقط ما نیستیم که می خواهیم احساس تعلق کنیم، می خواهیم گرمی جمع دوستانه را تجربه کنیم، می خواهیم با کسی درد دل کنیم. اگر خود را از اعضای انجمن جدا بدانیم، آنها را از نیازشان محروم می کنیم، چیزی که فقط ما می توانیم به آنها بدهیم: وقت، همنشینی و خویشتن واقعی خود.

در معتادان گمنام، معتادان در حال بهبودی برای یکدیگر ارزش قائلند. چیزی که در پشت خط تلفن منتظر ماست، طرد کردن نیست، بلکه عشق، صمیمیت و همدردی انجمن NA است. آن تماس را بگیرید!

***

آن تماس را بگیر!,فقط برای امروز 26 دی,جمع دوستانه NA,همدردی انجمن NA

فقط برای امروز : در جمع دوستان خود در NA هستم. در انجمن با دیگران در ارتباط هستم، هم می بخشم و هم دریافت می کنم.

 

 

 

 

Visits: 1364

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!