NA تکیه گاه امن بهبودی

خداوندا از اینکه NA را تیکه گاه امنی برای بهبودی ما معتادان قرار دادی سپاسگزارت هستم ، سپاسگزار یکایک خدمت گزارن معتادان گمنام هستم که با اصل از خودگذشتگی ، تیکه گاهی برای سایر اعضا هستند تا بتوانند در کنار هم بهبودی شان را ادامه بدهند. ... ادامه مطلب

قدم زدن در کنار گودال فاضلاب

هرگز این رهایی آسان‌تر نشد، ولی بالاخره من درک کردم که بهتر است از این گودال ، فاصله بگیرم . این داستان اعتیاد است کشف کردن این گودال ها در زندگی لغزیدن داخل آن یا اجازه سقوط دادن برای اینکه فکر می‌کنیم، راه دیگری وجود ندارد . ... ادامه مطلب