پرواز کن سمت باران,بلای اعتیاد,شر مواد مخدر,گردونه na,ذهن آشفته معتاد

پرواز کن سمت باران

تمام خانواده به سوی ویرانی در حرکت بود همیشه نا امید و سرگردان و در جستجوی پیدا کردن راه خلاص شدن از شر مواد مخدر بودم تمام راه ها را تجربه کردم و هیچ روشی درد من را علاج نکرد تا عاقبت به خاطر ورشکستگی کامل و از روی ناچاری به معتادان گمنام پناه آوردم. ... ادامه مطلب