ایستگاه آخر اعتیاد

حدود سه سال دیگر گذشت ، سرنوشت معتادی من ، نقش اش در زندگی ام ، بسیار پررنگ شده بود ، گاهی در طول هفته ، فقط یک یا دو بار به خانه می رفتم ، تخریب های اعتیاد در زندگی ام کاملا نمایان شده بود ، چهره زشت اعتیاد در چهره ام کاملا مشخص و غیر قابل انکار بود ! ... ادامه مطلب

طوفان تو فوق العاده ای

بهبودی اما مانند یک سیستم رادار است به من سیگنال می دهد که تغییر جهت دهم و بادبان را طوری تنظیم کنم که گرفتار آن طوفان آشنا نشوم ، چهره زشت اعتیاد هم تا زمانی که من پاک بمانم ، خود را پاک و تمیز نشان می دهد، من می توانم نقاط ورودی اعتیاد، تدابیر و راه های آن را، ببینم. ... ادامه مطلب